Jihočeská centrála cestovního ruchu

Aktuality

Nový web provede turisty po Vltavě od Šumavy po Mělník

Vložil(a) Jana Píchová 4. červen 2019

Na lodi, na kole i pěšky, provede po celém 430 kilometrů dlouhém roku Vltavy turisty nově spuštěný web k projektu Vltava – řeka plná zážitků. Čerstvě zrozený elektronický průvodce po řece a kolem ní na adrese www.vltava-reka.cz je jedním z prvních výsledků nedávno zahájeného projektu, na němž se společně podílí Jihočeský a Středočeský kraj.

Vltava od Šumavy po Mělník. „Nepřeberné množství zážitků na vás čeká na celém toku Vltavy od šumavské Kvildy až po soutok s Labem u Mělníka. Vltava není jen o vodě, ale i o aktivitách v jejím okolí pro pěší, cyklisty, lyžaře či pohodovější výletníky. Na Vltavě a okolo ní můžete příjemně trávit volný čas po celý rok. Navíc každý její úsek je něčím charakteristický. Každý má své unikátní kouzlo. Věříme, že i vy si najdete to pravé pro vás a budete na příjemné chvíle na Vltavě rádi vzpomínat,“ tato slova přivítají návštěvníka webových stránek, které se velmi brzy objeví v elektronickém prostoru také v anglické a německé mutaci pod adresou: www.vltava-river.com 

Na přehledně a jednoduše uspořádané hlavní stránce nalezne návštěvník prostřednictvím úvodních odkazů například základní informace o řece, geografické i historické. Nechybí zde ani záznam koncertu či dokument o symfonické básni Bedřicha Smetany Vltava z cyklu Má vlast. Další odkazy na hlavní stránce představí jednotlivé úseky řeky a turistické cíle. Nabídnou tipy na výlety, kalendář akcí pořádaných okolo řeky a plánovač výletů. Tipy na výlety je možné hledat i podle kategorie aktivit, tedy na řece plavidlem, kolem řeky na kole a pěšky. Stránky doplňuje bohatá fotogalerie.

„Webové stránky na adrese www.vltava-reka.cz jsou souhrnným on-line průvodcem, který neomylně provede turisty po celém toku naší nejdelší řeky, a to i s přihlédnutím k jejich konkrétním zájmům a zaměření. Návštěvník zde získá nejen vyčerpávající informace k místu, lokalitě či objektu, včetně kontaktů, otevíracích dob, fotografií, map a podobně, ale také inspiraci k objevování méně známých zajímavostí,“ uvedla vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu JCCR Andrea Hanzalová a poznamenala, že na horní liště titulní straně u takzvané lupy pod odkazem „i“ lze nalézt kontakty na 65 informačních center podél toku od Kvildy po Mělník.   

„Vltavský web je živým organismem, který se bude postupně vyvíjet, rozšiřovat, doplňovat a aktualizovat. V současné době nabízí dvě stovky turistických cílů, šest desítek tipů na výlet a stovku akcí. Tyto počty rozhodně nejsou konečné a budou se měnit i v návaznosti na další splavňování řeky a rozvoj služeb v jejím okolí,“ konstatoval ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Od pramene na šumavské Kvildě až k soutoku s Labem u Mělníka měří Vltava 430 kilometrů, které nabízejí bezpočet zážitků a aktivit, na vodě, pro pěší, cyklisty nebo v zimě pro lyžaře. A představit Vltavu jako jeden ucelený turistický cíl, přilákat k řece nové domácí i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj turistické infrastruktury po celém jejím toku, je cílem již zmíněného nově zahájeného nadregionálního projektu „Vltava, řeka plná zážitků“. Jeho garantem je JCCR, jejím partnerem pak Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR). Projekt se netýká pouze vlastní řeky jako vodní cesty, ale také cyklotras, památek, atraktivit a turistické infrastruktury kolem ní. www.vltava-reka.cz

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace
v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje
na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení
a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

_____________________________________________________________________________________________

Kontakt:

Jihočeská centrála cestovního ruchu

www.jccr.cz, www.jiznicechy.cz, tel.: +420 387 201 283, e-mail: info@jccr.cz

 

Ing. Jaromír Polášek, ředitel

e-mail: polasek@jccr.cz, tel.: +420 602 557 731

Ing. Andrea Hanzalová, vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu

e-mail: hanzalova@jccr.cz, mobil: +420 601 328 906

Kateřina Trávníčková, asistentka projektu Vltava etapa 1

e-mail: travnickova@jccr.cz, mobil: +420 727 938 291

Ing. Jana Píchová, marketing

e-mail: pichova@jccr.cz, tel.: +420 702 238 088


http://www.vltava-reka.cz