Aktuality

Informační centrum roku 2017

Vložil(a) Ondřej Flemr 7. září 2017

Anketa „Informační centrum roku 2017“, jejímž vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku, dospěla ke svému závěru. Po dobu zveřejnění ankety na www.kampocesku.cz od 20. 6. do 31. 8. 2017 navštívilo stránku celkem 28 789 návštěvníků.

Celkem bylo přiděleno ve čtrnácti krajích České republiky certifikovaným turistickým informačním centrům 18 400 hlasů, z toho 15 206 hlasů z České republiky a 3 194 hlasů ze zahraničních IP adres. Celkem 311 TIC získalo nejméně jeden hlas, ale bylo také 111 TIC, která žádný hlas nezískala. Anketa tak do jisté míry odpověděla na vnímání práce informačních center ze strany laické i odborné veřejnosti. Míra oblíbenosti TIC, často jen velmi obtížně měřitelná, je zpravidla závislá na lokaci, odvedených službách a komunikačních schopnostech pracovníků TIC. Výsledky ankety jsou rozděleny podle jednotlivých krajů.

V jižních Čechách se nejlépe umistilo Turistické informační centrum Třeboň s 1 148 hlasy, Informační středisko město Jindřichův Hradec s 864 hlasy a Turistické informační centrum Slavonice s 173 hlasy.

Načasování ankety v hlavní turistické sezoně 2017 dalo možnost TIC komunikovat anketu s mnohem širší veřejností. TIC volila ke komunikaci zpravidla internet, sociální sítě, městské zpravodaje nebo osobní kontakt. Překvapením ankety byl velký počet hlasů ze zahraničí, především pak z neuvěřitelně exotických zemí. Jako například hlas z ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis v Karibském moři v Malých Antilách. Tato skutečnost vede vyhlašovatele i provozovatele ankety k domněnce, že k udělení některých hlasů mohlo být užito technických zařízení se schopností generovat větší počet unikátních IP adres po celém světě. Jediná podmínka ankety, kterou byl jeden hlas pro jedno TIC v jednom kraji, však byla splněna. Vyhlašovatel i provozovatel ankety zaznamenal také celou řadu podnětů, jako například možnost udělovat i záporné hlasy nebo do ankety více zapojit samosprávy, profesní sdružení či státní správu. Z podnětů bylo zřejmé, že laická veřejnost stále více vnímá turistická informační centra jako pomyslnou výkladní skříň daného místa, oblasti, regionu i České republiky.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhne v rámci galavečera při Členském fóru A.T.I.C. ČR ve Vrchlabí 5. října 2017. Oceněny budou vždy první tři TIC z každého kraje a budou uděleny také dvě zvláštní ceny. Jedna Vydavatelstvím KAM po Česku a druhá partnerem ankety MK-mont Illuminations, s.r.o.