Aktuality

JCCR představila odborníkům své projekty pro rok 2017

Vložil(a) Magdalena Jiříková 22. listopad 2016

Přilákat návštěvníky a udržet je v regionu co nejdéle. To je hlavní a společný cíl všech poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. A právě jim a tomuto tématu bylo určeno odborné setkání, které v rámci výstavy Gastrofest připravili v Českých Budějovicích zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

Na osm desítek účastníků této odborné akce, určené především pro podnikatele v cestovním ruchu, se zde formou prezentací seznámilo s předběžným hodnocením letošního roku a plány JCCR  pro rok 2017. Především pak s podrobnostmi nového projektu „Jižní Čechy pohodové“.

„Podnikatelé zde dostali možnost seznámit se detailně s projekty, akcemi či produkty, které mohou sloužit propagaci jejich vlastních aktivit, a rovněž příležitost navázat přímé kontakty se zástupci jednotlivých turistických oblastí, destinačních managementů i konkrétními projektovými manažery centrály, což následně usnadní vzájemnou komunikaci. Získali také podrobné informace, kde a jakým způsobem mohou našim prostřednictvím své služby nabízet a propagovat,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

První podobné setkání, jehož cílem bylo informovat odbornou veřejnost, především podnikatele v oblasti cestovního ruchu, o aktivitách JCCR, se uskutečnilo loni.

„Vzhledem k tomu, že činnost centrály je zaměřena právě na podporu oblasti, v níž v regionu podnikají stovky soukromých subjektů, hodláme tyto akce pořádat do budoucna pravidelně a v tomto rozsahu minimálně jednou ročně,“ zdůraznil Polášek a poznamenal, že možnost kontaktovat centrálu mají podnikatelé také přímo a to v podstatě kdykoli v průběhu celého roku.

Přínos podobných informačních setkání pro všechny pracovníky „v první linii“, tedy ty, kteří jsou v přímém kontaktu s návštěvníky regionu, například restauratéry, hoteliéry a dalšími podnikateli, je podle účastníků setkání zcela zásadní.

„Jsme poměrně mladým subjektem v cestovním ruchu, který má za sebou teprve druhou sezónu, takže veškeré informace o možnostech prezentace v rámci jižních Čech jsou pro nás velmi užitečné a přínosné. Díky nim jsme totiž schopni připravit se na novou sezónu zase o něco lépe a turistům nabídnout lepší služby ve vyšší kvalitě,“ konstatovala ředitelka Jihočeského zemědělského muzea Netěchovice u Týna nad Vltavou Lenka Houdková.

Stejně se vyjádřil i zástupce Sdružení cestovního ruchu Jihočeské hospodářské komory Marcel Göetz. „Informační setkání tohoto druhu jsou nesmírně důležitá a za zásadní považuji v tomto směru i aktivní zapojení hospodářské komory.  Podnikatelé si musejí uvědomit, že pokud chtějí fungovat, musí komunikovat. Všechny projekty vznikající na půdě Jihočeské centrály cestovního ruchu jsou určeny především pro ně, pro podporu jejich činnost. Oni jsou ti, kteří inkasují za služby turistům,“ zdůraznil Göetz.