Aktuality

Co nového v projektu Eurovelo 13?

Vložil(a) Ondřej Flemr 20. prosinec 2017

Vážení příznivci cyklistiky, ráda bych Vás seznámila s novinkami v projektu Eurovelo 13, celým názvem "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole".

Po nutném čase stráveném přípravou projektu jsme se 26.9. zúčastnili s kolegou Vláškem zahajovací konference ve Znojmě. Pozváni byli i zástupci obcí z jižních Čech, které se nacházejí v blízkosti cyklostezky Eurovelo 13. Tito s námi budou spolupracovat dodáním informací o historii, přírodě či lokálních zajímavostech svého regionu, nutných k realizaci Storytellingu, který bude uveřejněn na 9 infotabulích podél trasy Eurovela 13 v jižních Čechách.

Z investičních výstupů projektu jsme vysoutěžili 2 kusy sčítačů pro monitoring návštěvnosti Eurovela 13, které budou v roce 2018, až dovolí počasí, instalovány v uzlových místech cyklostezky. Ze získaných údajů budeme vyhodnocovat jak v průběhu projektu tak i po jeho skončení vliv marketingových akcí na návštěvnost cyklostezky.

V novém roce 2018 nás mimo jiné čeká realizace přeshraničních cykloturistických map zahrnující jižní Čechy a našeho rakouského souseda destinaci Waldviertel. Jistě přínosným tištěným materiálem pro cyklisty a nejen pro ně, bude zhotovení souboru jednodenních výletů na kole, které budou navazovat na páteřní trasu Eurovela 13.

JCCR bude projekt prezentovat na jednom z největších veletrhů cestovního ruchu v Evropě na ITB Berlín konaném od 7. – 10. 3.2018, kam jste srdečně zváni.

A čeká nás toho v roce 2018 ještě mnohem více, ale o tom zase až příště, až budeme znát přesné termíny cykloakcí v regionu, kam bychom Vás chtěli pozvat a třeba si i popovídat o projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pasu podél Železné opony na kole.

Pavla Drunecká, manažerka projektu

drunecka@jccr.cz

Více informací o projektu najdete zde.