Jihočeská centrála cestovního ruchu

Aktuality

Rekordní zájem dobrovolníků při Čištění Vltavy

Vložil(a) Jana Píchová 18. září 2023

Dne 9. září 2023 uspořádal spolek Sdružení pro Vltavu, z. s. ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p., Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Českým svazem ochránců přírody a Spolkem Vltava, z.s. již 29. ročník Čištění Vltavy. Čištěn byl opět vodáky nejvyužívanější úsek řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova nad Vltavou, celkem přes sedmdesát kilometrů řeky. Čištění bylo organizováno z tábořiště v Novém Spolí u Českého Krumlova.

Řeka byla tentokrát rozdělena na 14 úseků, každý byl čištěn po obou březích a dle možností i v korytě. Dobrovolníci měli k dispozici vlastní rafty a lodě ze svých půjčoven nebo jim je bezplatně zapůjčila půjčovna INGETOUR z Vyššího Brodu a půjčovna raftů a kánoí Pod Jezem z Rožmberka nad Vltavou. Odpad byl odvážen k nejbližším kontejnerům nebo na sběrná místa, kterých bylo letos na trase celkem 13. Odvoz a likvidaci odpadu z těchto míst, zajistili pořadatelé, provozovatelé některých tábořišť, obce a Povodí Vltavy, s.p. Letos se Čištění Vltavy zúčastnilo 299 dobrovolníků, což je třetí největší počet ze všech dosud pořádaných ročníků. Více osob bylo jen v letech 2005 a 2006. Na tento počet mělo určitě vliv i krásné a neobvykle teplé počasí. Příjemné zjištění je to, že se této akce opět účastnilo více dětí než minulý rok, ať již s učiteli a vychovateli nebo s rodiči.

Díky Povodí Vltavy, s.p. byl průtok vody v řece snížen na minimum (6 m3 /s) a bylo možno v mnoha místech vyčistit i dno řeky. Kromě rozměrného odpadu, kterého je již minimum, bylo naplněno přes 510 pytlů drobným odpadem. Na akci se podílela i některá města a obce ležící na tomto úseku Vltavy (Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Boršov nad Vltavou). Akci podpořilo více než 40 sponzorů z regionu i z dalších vzdálenějších míst, zejména provozovatelé tábořišť, restaurací a občerstvení, cestovní kanceláře a půjčovny vodáckého a turistického vybavení (podrobněji viz seznam). Čistit přijeli dobrovolníci z celé České republiky. Sesbíraného odpadu bylo méně než v minulých letech. Opět převládaly plasty (PET lahve, kelímky, pytle) a drobný sezónní „vodácký“ odpad (zbytky oblečení, obuv, prázdné i plné lahve a plechovky). Je dobře, že ubylo „nevodáckého“ odpadu (kol a pneumatik, kuchyňských spotřebičů, různých želez a plechů, částí dřevěných konstrukcí).