Aktuality

Návštěvnost kraje v roce 2017 byla rekordní

Vložil(a) Ondřej Flemr 9. únor 2018

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 pokračovalo zvyšování návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Jihočeského kraje a výsledky za celý loňský rok tak dosáhly rekordních hodnot. Podle předběžných výsledků se poprvé v historii ubytovalo v kraji více než 1,5 mil. hostů, přičemž rekordní byl počet tuzemských i zahraničních hostů.

Počet ubytovaných z tuzemska převýšil 1,0 mil. osob a ubytovaných z ciziny bylo více než 0,5 mil. V roce 2017 byl rovněž poprvé překonán počet 4,0 mil. přenocování, když počet přenocování zahraničních hostů se přiblížil 1,0 mil. nocí a počet přenocování tuzemských hostů již druhým rokem přesáhl 3 mil. noclehů.

Samotné 4. čtvrtletí roku bylo z hlediska návštěvnosti ve srovnání se silnou letní sezónou slabší, v meziroč­ním srovnání se však zájem o ubytování zvýšil. Počet tuzemských i zahraničních hostů vzrostl téměř shodně (o 9,0 % a 8,8 %); o zvýšení počtu přenocování se zasloužila především tuzemská klientela. Počet nocí, na které se v HUZ kraje ubytovali hosté z ciziny, se meziročně zvýšil minimálně, a to vlivem změn ve skladbě zahraničních návštěvníků. Ve 4. čtvrtletí došlo k úbytku tradičních hostů z některých evropských zemí, kteří se ubytovávají alespoň na 2 noci, a nadále posiloval zájem hostů z Asie, kteří si obvykle rezervovali jednu noc.

Zahraniční hosté se na celkové návštěvnosti kraje ve 4. čtvrtletí podíleli 46,5 %. Ve struktuře zahraničních návštěvníků se zvýšil podíl hostů z Asie na úkor evropských zemí. Poprvé v historii kraje převládali mezi zahraničními klienty Asiaté (52,3 %), zatímco podíl dříve převažujících hostů z evropských zemí klesl na 43,6 %. Významné meziroční zvýšení zájmu o ubytování v HUZ kraje bylo zaznamenáváno po celý rok a také ve 4. čtvrtletí 2017 u návštěvníků z Číny, Tchaj-wanu a Švýcarska. Ve 4. čtvrtletí ožil zájem turistů z Japonska. Naproti tomu přijelo méně hostů z Německa, Slovenska, Nizozemska a Jižní Koreje.

Počet přenocování hostů v HUZ Jihočeského kraje se ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 3,4 %, především zásluhou hostů z ČR. U nich se počet přenocování zvýšil o 5,1 %, v mezikrajském srovnání šlo o nadprůměrný přírůstek. Naproti tomu přírůstek počtu přenocování cizinců o 0,1 % byl mezi kraji vůbec nejnižší. Průměrná doba pobytu návštěvníků z ČR i ze zahraničí se mírně zkrátila.

Výsledky statistiky cestovního ruchu byly ve všech krajích příznivé. Všechny zaznamenaly ve 4. čtvrtletí 2017 oproti stejnému období minulého roku nárůst počtu hostů HUZ a s výjimkou Kraje Vysočina i vyšší počet jejich přenocování. Nejvíce se dařilo provozovatelům HUZ v Plzeňském a Jihomoravském kraji, kde byl vykázán dvojciferný růst počtu ubytovaných hostů i jejich přenocování.

Návštěvnost HUZ Jihočeského kraje v roce 2017

Po celý rok roku 2017 počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje meziročně rostl a návštěvnost kraje se tak čtvrtým rokem permanentně zvyšovala. Pro cestovní ruch v jižních Čechách je charakteristická sezónnost. Kraj má tradičně velmi silnou letní turistickou sezónu, zejména období letních prázdninových měsíců. Ty v roce 2017 přispěly do celkového počtu hostů ubytovaných v HUZ kraje 37 %.

V roce 2017 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo podle předběžných výsledků 1,6 mil. hostů, kteří zde strávili více než 4 mil. nocí. Na 1 hosta v průměru připadalo 2,6 přenocování, respektive 3,6 pobytových dní. Ze zahraničí přijelo 34 % hostů, kteří se podíleli na celkovém počtu přenocování 24 %. Ve srovnání s rokem 2016 se v HUZ kraje ubytovalo o 126,7 tis. osob více, počet hostů z ČR se zvýšil o 59,6 tis. a hostů z ciziny přijelo o 67,1 tis. více.

Při svém pobytu průměrný host z ČR přespal v HUZ 3,0 krát a průměrný host ze zahraničí 1,8 krát. Oproti roku 2016 se v obou případech průměrná doba pobytu mírně zkrátila.

Ve skladbě zahraničních návštěvníků (podle státního občanství) potvrdili pro rok 2017 své prvenství hosté z Číny, kterých do Jihočeského kraje přijelo o 62 % více než předchozí rok. V roce 2017 se jich v HUZ kraje ubytovalo 101,2 tis. a předstihli tak do roku 2016 nejčastější návštěvníky – hosty z Německa, kterých přijelo necelých 80 tis. Pomyslnou třetí příčku, obsadili Tchaj-wanci před čtvrtými Jihokorejci a pátými Rakušany.

Z hlediska počtu přenocování má žebříček TOP 10 jiné pořadí. Umístění v čele si díky delším pobytům udrželi Němci, kteří se v HUZ zdrželi v průměru 2,6 nocí, před druhými Nizozemci, kteří v HUZ pobývají nejdéle ze všech hostů – v roce 2017 trávili v Jihočeském kraji šestidenní pobyty. Až třetí místo obsadili v počtu přenocování Číňané, kteří se zpravidla ubytovávali pouze na 1 noc.

Návštěvníci z Asie tvořili v roce 2017 již 44,4 % ze všech zahraničních hostů ubytovaných v HUZ a jejich podíl na počtu noclehů představoval 27,7 %. Ve srovnání s rokem 2016 se oba podíly zvýšily na úkor hostů z Evropy. O přitažlivosti kraje pro asijskou klientelu vypovídá meziroční nárůst počtu ubytovaných hostů z Asie o 30,5 %. Kraj přilákal především víc hostů z Číny, víc hostů přijelo také z Tchaj-wanu a Jižní Koreje, naproti tomu poněkud opadl zájem ze strany Japonců.

Hosté z evropských zemí se podíleli na zahraniční klientele HUZ Jihočeského kraje již jen z poloviny a na počtu přenocování se zásluhou delších pobytů podíleli z více než dvou třetin. Počet zahraničních hostů ze zemí „starého kontinentu“ meziročně vzrostl pouze o 2,9 %, počet jejich přenocování vzrostl o 0,7 %. Za nižší dynamikou stojí především úbytek hostů z Německa a Polska, který byl eliminován zvýšeným zájmem ze strany Nizozemců, Rakušanů a Slováků.

V mezikrajském srovnání obsadil Jihočeský kraj v roce 2017 podle počtu ubytovaných hostů stejně jako v předchozích letech třetí místo za Hlavním městem Prahou a Jihomoravským krajem, počtem tuzemských hostů se zařadil rovněž na třetí místo a počtem zahraničních hostů na místo čtvrté.

Zdroj: Český statistický úřad, Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích

Kompletní tiskovou zprávu ČSÚ najdete ZDE