Aktuality

Jižní Čechy chtějí léčit turisty z Asie

Vložil(a) Ondřej Flemr 1. červen 2018

Jižní Čechy léčí je název nového programu, který připravila Jihočeská centrála cestovního ruchu. Nový produkt v oblasti cestovního ruchu míří především na mládež z Číny. Jedná se o první z celé řady činností, které podporují dlouhodobé pobyty čínských turistů v Jihočeském kraji. Aktivitami podporujícími česko-čínský cestovní ruch se Jihočeská centrála cestovního ruchu připojuje k evropským akcím sjednoceným pod názvem 2018 EU – China Tourism Year.

Pilotní program se uskutečnil v posledních květnových dnech na Lipensku. Pozvaní hosté navštívili řadu atraktivit v Lipně nad Vltavou, vyslechli přednášku garanta zdravotnické části programu, pana doc. MUDr. Petra Petra z Nemocnice České Budějovice, a.s. a využili bohaté turistické nabídky Lipenska. Program Jižní Čechy léčí je koncipovaný jako ozdravný program na bázi přirozených inhalací v oblastech se zvýšeným výskytem balzamických silic. Součástí dvou až třítýdenních programů jsou zejména vycházky v oblastech, kde byl naměřen největší výskyt látek podporující zlepšení dýchacího ústrojí a celkovou kondici mládeže z velkých měst a průmyslových oblastí v Číně. Výskytem a zdravotními účinky balzamických silic se zabýval projekt Geomed: „Je to právě Projekt Geomed realizovaný Nemocnicí České Budějovice a.s. ze kterého vycházíme při výběru lokalit pro program Jižní Čechy léčí. Na projektu, který nedávno získal záštitu ministra zdravotnictví, pracujeme několik let,“ upřesňuje garant programu doc. Petr Petr spolu s primářkou MUDr. Zuzanou Liptákovou, Nemocnice České Budějovice a.s. Za unikátní spojení zdravotnictví a medical tourism považuje tento produkt Ing. Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, a dodává: „Cílem tohoto produktu je posílení mimosezónní návštěvnosti našeho kraje a prodloužení pobytu asijských návštěvníků v jižních Čechách“.

Program dále zahrnuje návštěvu památek UNESCO v Jihočeském kraji, procházku po Opatské stezce v okolí vyšebrodského kláštera či návštěvu jihočeských hradů a zámků. V doprovodných aktivitách nabídne program Jižní Čechy léčí také lázeňské pobyty, přednášky na téma zdraví, ale i jiná témata, o která budou mít klienti zájem. „Vycházíme z potřeb čínských cestovních kanceláří, které se na nás obracejí. Máme připravené programy zejména pro mládež, ale i dospělé, případně rodiny s dětmi. První skupiny očekáváme v druhé polovině tohoto roku.“ dodává Josef Korda, z Jihočeské centrály cestovního ruchu.