Jihočeská centrála cestovního ruchu

Aktuality

Certifikát prvního stupně ČSKS

Vložil(a) Andrea Hanzalová 5. červen 2018

Dne 29. května 2018 JCCR získala certifikát prvního stupně Českého systému kvality služeb od CzechTourism. Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Agentura CzechTourism v současné době zabezpečuje činnost Specializovaného pracoviště ČSKS. Činnost Hodnotitelského centra ČSKS zajišťuje nezávislá auditorská společnost – Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r. o. Na realizaci se podílejí také vybrané profesní asociace v cestovním ruchu.

Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace. 

Věděli jste, že tento systém je vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji a mají zájem posilovat své postavení na trhu, a jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a naplňovat očekávání svých zákazníků. Neváhejte a přidejte se i Vy k Českému systému kvality služeb ještě dnes www.csks.cz

Naše prezentace

Aktualita
Prezentace na www.csks.cz
Prezentace na www.sluzbyQ.cz