Aktuality

JCCR je certifikovanou organizací destinačního managementu

Vložil(a) Ondřej Flemr 26. červenec 2018

Agentura CzechTourism udělila Jihočeské centrále cestovního ruchu celostátní certifikaci Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Krajská organizace destinačního managementu.

Kategorizace organizací destinačního managementu byla vytvořena za účelem certifikace organizací destinačního managementu. Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost DMO. Kategorizace vymezuje kategorie DMO a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být organizace certifikována. Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR. Kategorizace především upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace.

Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu.

Získaný certifikát má celostátní platnost a Jihočeské centrále umožňuje využívat nespočet příležitostí. Pokud i Vy jste destinačním managementem na krajské, oblastní a lokální úrovni, tak neváhejte a zapojte do této celostátní certifikace. Více informací naleznete na: http://organizace.csks.cz/cs/certifikace-organizaci-destinacniho-managementu/

CzechTourism děkujeme za pochvalu a svěřenou důvěru, neboť Jihočeskou centrálu cestovního ruchu určila jako vzorový krajský destinační management a udělila ji nejvyšší počet hodnotících bodů.