Aktuality

Návštěvnost jižních Čech ve 3. čtvrtletí 2018 dál rostla

Vložil(a) Ondřej Flemr 8. listopad 2018

Během letní turistické sezóny přivítala hromadná ubytovací zařízení (HUZ) Jihočeského kraje bezmála 800 tis. hostů, kteří se zde ubytovali na 2,2 mil. nocí. Zahraniční klientela se na počtu ubytovaných hostů podílela 30 % a na počtu přenocování 20 %. V letních měsících míří do jižních Čech především tuzemští návštěvníci; počet těch, kteří se v HUZ ubytovali, byl jako obvykle v tuto dobu nejvyšší ze všech krajů.

Oproti 3. čtvrtletí předchozího roku se počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje zvýšil téměř o 8 %. Období nepřetržitého růstu návštěvnosti, které má svůj počátek v dubnu 2014, se díky tomu prodloužilo na čtyři a půl roku.

V meziročním srovnání se během letních měsíců ubytovalo v Jihočeském kraji o 56 tis. osob více. Na tomto přírůstku se podíleli téměř ze dvou třetin hosté ze zahraničí (+36 tis. osob) a z více než jedné třetiny hosté z tuzemska (+20 tis. osob). V relativním vyjádření byl nárůst počtu cizinců ve srovnání s přírůstkem počtu domácích klientů ještě vyšší – vzrostl téměř o 18 %, zatímco počet tuzemských hostů o 4 %. O zvýšení zahraniční návštěvnosti se zasloužili především Asiaté (nárůst o 34 %); přitom vzrostl zejména počet hostů z Číny (o 45 %), Tchaj-wanu (o 33 %) a Japonska (o 30 %). Zájem hostů z Evropy se zvýšil o 9 %, nejvíc ze strany Poláků (o 35 %), Belgičanů (o 20 %) a Němců (o 18 %).

Počet nocí, na které se hosté v HUZ Jihočeského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 8 % (167 tis. nocí), u domácí klientely o 6 % a u zahraniční téměř o 16 %. Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu tuzemských hostů se lehce prodloužila, u návštěvníků z ciziny se celkově ve srovnání se stejným obdobím minulého roku sice zkrátila, ale např. Nizozemci, Němci a Poláci své pobyty prodloužili.

Ve skladbě zahraničních návštěvníků (podle státního občanství) Jihočeského kraje potvrdili své prvenství hosté z Číny s podílem 24 %, kteří se na čele drží od 2. čtvrtletí 2017. Dříve první Němci nyní obsadili druhé místo s podílem 15 %. Na třetím a čtvrtém místě se umístili Tchajwanci a Rakušané (s podílem 7 %), páté místo patřilo Slovensku (6 %).

Na rozdíl od 2. čtvrtletí 2018, kdy mezi zahraničními návštěvníky kraje tvořili víc než polovinu hosté z Asie, ve 3. čtvrtletí 2018 převládali hosté ze starého kontinentu – na počtu ubytovaných cizinců se podíleli 51 %, zatímco podíl hostů z asijských zemí činil 43 %. Vzhledem k tomu, že asijští hosté se v HUZ zdrží jen krátce, zpravidla jednu noc, byl jejich podíl na počtu přenocování zahraničních návštěvníků nižší (26 %). Hosté z evropských zemí se zásluhou delších pobytů na počtu přenocování podíleli 69 %. Vlivem rozdílné doby pobytu bývá pořadí zemí podle počtu přenocování odlišné. První místo náleželo Německu, na druhém místě byli Nizozemci díky delší průměrné době pobytu, na třetím místě se umístila Čína a za ní s odstupem Slovensko a Rakousko.

Jihočeský kraj, který má díky své přitažlivosti silnou zejména letní turistickou sezónu, se ve 3. čtvrtletí 2018 podílel na počtu hostů ubytovaných v HUZ ČR a na počtu jejich přenocování téměř 11 %. V žebříčku krajů obsadil celkovým počtem hostů a počtem jejich přenocování stříbrnou příčku a oproti letní sezóně 2017 si o jedno místo polepšil. Počtem ubytovaných tuzemských hostů a jejich přenocování se zařadil opět jako každé léto na první místo mezi kraji. Podle počtu zahraničních návštěvníků a jejich noclehů se umístil na třetím místě.

Zdroj: Český statistický úřad, kompletní tiskovou zprávu najdete na webových stránkách ČSÚ.