Aktuality

Výběrové řízení - Analytik

Vložil(a) Ondřej Flemr 11. prosinec 2018

Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu vyhlašuje výběrové řízení na pozici Analytik

10. platová třída, doba určitá s možností prodloužení

Místo výkonu práce: České Budějovice

Pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, stravenky, sick day

Pracovní náplň:

 • Provádí analytické práce na všech cílových trzích
 • Zajišťuje monitoring a statistiku
 • Vytváří přehledy a podklady pro rozhodnutí
 • Zajišťuje podporu pro jednotlivé trhy
 • Schvaluje operační plány týmů a kontroluje jejich realizaci
 • Připravuje a realizuje koncepci JCCR a cestovního ruchu v Jihočeském kraji
 • Spravuje vlastní rozpočet, má odpovědnost za vlastní objednávky od předběžného schválení nákupu, přes objednávku, realizaci, až po kompletaci dokumentů, jejich schválení a předání k úhradě a zaúčtování.
 • Spolupracuje s pracovními skupinami

Požadavky:

 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru: § 30  zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění
 • Dosažené vzdělání: Vysokoškolské ( inženýrský, magisterský nebo bakalářský studijní program)
 • Znalosti oboru: Orientace v oblasti marketingu, cestovního ruchu
 • Další znalosti, dovednosti a předpoklady: 
  • Znalost cizího jazyka: Aj/Nj
  • Ovládání PC v rozsahu MS Office (Word, Excel, Internet) a využití PC v odborné práci
  • Řidičský průkaz skupiny B

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, nebo zašlete e-mailem na adresu: markova@jccr.cz  nejpozději do 11. ledna 2019.

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky)

Přílohy přihlášky jsou:

 1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
 2. Motivační dopis vč. písemného prohlášení o termínu možného nástupu do zaměstnání
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přílohy přihlášky budou uchazečům odeslány zpět společně s oznámením o výsledku výběrového řízení, pokud budou zaslány v písemné podobě, případně budou odstraněny ze systému, pokud budou zaslány v elektronické podobě. Přihláška zůstane ve složce výběrového řízení do doby skartace dle skartačního řádu.

Datum vyhlášení: 10. prosince 2018

Ing. Jaromír Polášek

ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu

Přílohy:

Oznámení o vyhlášení vyýběrového řízení - analytik

Přihláška do výběrového řízení a Souhlas s evidováním osobních údajů