Aktuality

Výběrové řízení - Marketingový manažer

Vložil(a) Ondřej Flemr 11. prosinec 2018

Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu vyhlašuje výběrové řízení na pozici Marketingový manažer

10. platová třída, doba určitá s možností prodloužení

Místo výkonu práce: České Budějovice

Pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, stravenky, sick day

Pracovní náplň:

 • Připravuje, realizuje a zodpovídá za marketingové strategie JCCR jako celku.
 • Koordinuje marketingové strategie pro jednotlivé trhy dle jednotlivých návrhů pracovních skupin.
 • Provádí analýzu marketingových aktivit za uplynulé období.
 • Marketing značky „jižní Čechy“ a „JCCR“
 • Supervize a koordinace jednotlivých kampaní
 • Schvaluje marketingové plány pracovních skupin a kontroluje realizací těchto plánů.
 • Spolupracuje s pracovními skupinami
 • Spravuje vlastní rozpočet, má zodpovědnost za vlastní objednávky od předběžného schválení nákupů, přes vyhotovení objednávky, vlastní realizaci nákupu, až po kompletaci dokumentů k nákupu, jejich schválení a předání k úhradě a k zaúčtování. Při spravování svého dílčího rozpočtu spolupracuje s „Ekonomem“.
 • Zodpovídá za zadávání výroby reklamních předmětů vč. spolupráce a usměrňování obsahu a designu, jejich převzetí, evidence a distribuce,
 • Eviduje potenciální dodavatele služeb – reklamní agentury, grafická studia, překladatelé, výrobci možných reklamních předmětů a propagačních materiálů, tiskárny atd.,
 • Připravuje prezentace, připravuje event. marketingové aktivity,
 • Vede smlouvy o propagaci, evidenci propagačních předmětů v rámci smluv, připravuje podklady i pro jiné firmy, se kterými je možné uzavřít adekvátní smlouvy,
 • Aktivně se podílí na přípravě koncepce JCCR, její aktualizace a implementace v samostatné působnosti JCCR a to pro oblast marketingu.

Požadavky:

 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru: § 30  zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění
 • Dosažené vzdělání: Vysokoškolské (inženýrský, magisterský nebo bakalářský studijní program)
 • Znalosti oboru: Orientace v oblasti marketingu, cestovního ruchu
 • Další znalosti, dovednosti a předpoklady: 
  • Znalost cizího jazyka: Aj/Nj
  • Ovládání PC v rozsahu MS Office (Word, Excel, Internet) a využití PC v odborné práci
  • Řidičský průkaz skupiny B

Přílohy přihlášky jsou:

 1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
 2. Motivační dopis vč. písemného prohlášení o termínu možného nástupu do zaměstnání
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přílohy přihlášky budou uchazečům odeslány zpět společně s oznámením o výsledku výběrového řízení, pokud budou zaslány v písemné podobě, případně budou odstraněny ze systému, pokud budou zaslány v elektronické podobě. Přihláška zůstane ve složce výběrového řízení do doby skartace dle skartačního řádu.

Datum vyhlášení: 10. prosince 2018

Ing. Jaromír Polášek

ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu

Přílohy:

Oznámení o vyhlášení vyýběrového řízení - Marketingový manažer

Přihláška do výběrového řízení a Souhlas s evidováním osobních údajů