Činnost a služby JCCR

Činnost a služby JCCR

Činnost Jihočeské centrály cestovního ruchu, vychází především ze schávlené Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020

Koordinace aktivit

  • JCCR komunikuje a spolupracuje s městy, mikroregiony, Krajským úřadem Jihočeského kraje, s turistickými infocentry a podnikateli v oblasti cestovního ruchu.

  • JCCR vytváří ze zástupců z vybraných výše uvedených organizací „Poradní skupinu“.

Produkty

  • Na základě zjištěného turistického potenciálu jsou vytvořeny tématické okruhy vhodné pro tvorbu produktů cestovního ruchu. Produkty pokrývají celé území jižních Čech a přilehlé oblasti. Na tvorbě produktů se podílejí infocentra, podnikatelé a další zainteresované subjekty.

  • JCCR podporuje vybrané produkty vytvořené městy či podnikateli, informuje o nich a pomáhá s jejich distribucí.

Propagace

  • JCCR vydává propagační materiály zaměřené na služby a produkty cestovního ruchu

  • JCCR prezentuje oblast JČ na vybraných domácích výstavách a veletrzích se zaměřením na cestovní ruch. JCCR připravuje prezentace na výstavách ve spolupráci s městy a podnikatelskou sférou. JCCR prezentuje jihočeský kraj jako celek.

  • JCCR provozuje Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje na adrese www.jiznicechy.cz. Cílem informačního systému je informovat potenciální turisty o JČ, usnadnit práci pracovníkům v oblasti cestovního ruchu.