Činnost a služby JCCR

3K platforma

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

Jihočeská centrála cestovního ruchu si v rámci 3K platformy zvolila pravidelné "setkání turistických oblastí Jihočeského kraje". Toto setkávání vyplývá i na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a příslušnými destinačními managementy v rámci krajské certifikace turistické oblasti dle Manuálu turistické oblasti Jihočeského kraje.

Proto tato pravidelná setkávání považujeme za splnění požadavku řádné certifikace/recertifikace Jihočeské centrály cestovního ruchu v rámci Kategorizace DMO jakožto řádně certifikované krajské organizace destinačního managementu k 28. červnu 2018. Naším pravidelným setkáním turistických oblastí Jihočeského kraje dochází k naplnění principu komunikace, kooperace a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci. Každé naše setkání turistických oblastí Jihočeského kraje má přidanou hodnotu v podobě vzdělávacích akcí - semináře, workshopy nebo projektového jednání. A to z důvodu efektivního naplnění časového prostoru, neboť se na tato jednání sjíždí zainteresované osoby z celého Jihočeského kraje. 

3K platformu Jihočeské centrály cestovního ruchu považujeme za aktivní a účelně vynaloženou pro potřeby žádosti o certifikace/recertifikaci v rámci Kategorizace DMO níže dokládáme kompletní seznam uskutečněných setkání turistických oblastí Jihočeského kraje. Z důvodu dodržení zásad GDPR zde nejsou k dispozici prezenční listiny, které je možné s opodstatným důvodem a účelem vyžádat u vedoucí oddělení domácí cestovní ruch Ing. Andrey Maxové (maxova@jccr.cz).

Přehled uskutečněných setkání turistických oblastí Jihočeského kraje 2019/2018:

 • 20. června 2019 od 8:30 hodin
  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci semináře "Venkovská turistika a groturistika v jižních Čechách"
  Ekofarma, Horní Chrašťany
  Počet zúčastněných osob: min. 22
  Časový fond: 8 hodin
 • 25. - 26. dubna 2019 od 9:00 hodin
  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci vzdělávací konference cestovního ruchu "Travelcon"
  Výstaviště České Budějovice - pavilon Z, České Budějovice
  Počet zúčastněných osob: min. 20
  Časový fond: 1. den – 8 hodin a 2. den – 5 hodin
 • 15. 1. 2019 od 9:00 hodin
  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje
  Jihočeská centrála cestovního ruchu, České Budějovice
  Počet zúčastněných osob: min. 21
  Časový fond: 8 hodin
 • 22. 11. 2019 od 12:00 hodin
  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci akce GastroFest
  Výstaviště České Budějovice - pavilon Z, České Budějovice
  Počet zúčastněných osob: min. 17
  Časový fond: 4 hodin
 • 8. 11. 2018 od 10:00 hodin
  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci workshopu "Mezioborový produkt cestovního ruchu"
  Jihočeská centrála cestovního ruchu, České Budějovice
  Počet zúčastněných osob: min. 26
  Časový fond: 8 hodin
 • 9. 8. 2018 od 10:00 hodin
  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci představení akce roku "Jižní Čechy hostem v Linci 2019"
  Jihočeská centrála cestovního ruchu, České Budějovice
  Počet zúčastněných osob: min. 29
  Časový fond: 4 hodin
 • 13.  - 14. 6. 2018 od 10:00 hodin
  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci semináře k projektu "Památky žijí!"
  Svachovka, Svachova Lhotka
  Počet zúčastněných osob: min. 29
  Časový fond: 1. den – 8 hodin a 2. den – 5 hodin

Pozn.: Je zde uváděn minimální počet zúčastněných osob, neboť se někteří účastníci z různých důvodů nemuseli řádně zapsat na prezenční listinu. Děkujeme za pochopení.