Činnost a služby JCCR

Veřejné zakázky

„Pilotní projekt – nákup vozu s alternativním pohonem pro potřeby JCCR“

Režim a druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Předpokládaná cena plnění: Předpokládaná hodnota zakázky a maximální přípustná nabídková cena je 745 000 Kč bez DPH. Při nedodržení této podmínky bude nabídka vyřazena.

Předmět veřejné zakázky:  Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového či předváděcího ekologického osobního služebního vozidla – plug-In Hybrid - kategorie M1 pro potřeby Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Výzva k podání nabídky a přílohy ve formátu pdf:

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Technická specifikace

Příloha č. 2 Technická specifikace nabízená účastníkem

Příloha č. 3 Kupní smlouva

Příloha č. 4 Krycí list nabídky

Příloha č. 5 Čestné prohlášení