Kontakty

Turistické oblasti

TURISTICKÁ OBLAST BUDĚJOVICKO

Mgr. Tomáš Polanský  
produktový manažer
polansky@cb-hl.cz
+420 720 959 505

Bc. David Štastný
předseda Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
stastny@hluboka.cz
+420 723 584 866
www.cb-hl.cz

TURISTICKÁ OBLAST ČESKÁ KANADA

Bc. Kateřina Trávníčková
produktový manažer
travnickova@ckanada.cz
+420 702 022 114

Ing. Stanislav Mrvka
předseda Česká Kanada, z.s.
mrvka@jh.cz
+420 724 801 129
www.ckanada.cz

TURISTICKÁ OBLAST ČESKÝ KRUMLOV REGION
(necertifikovaná TO)

Miroslav Březina
ředitel DMO Český Krumlov, z.s.
brezina@ckrumlov.info
+420 737 194 537
www.ckrumlov.cz

TURISTICKÁ OBLAST LIPENSKO

Mgr. et Mgr. Šárka Stoszková 
produktový manažer
sarka.stoszkova@tslipenska.cz
+420 725 372 630

Mgr. Jiří Mánek
předseda TS Lipenska, z.s.
jiri.manek@tslipenska.cz
+420 731 530 475
www.lipensko.cz

TURISTICKÁ OBLAST NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO

Mgr. Michal Jarolímek 
produktový manažer
info@novohradsko-doudlebsko.cz 
+420 776 296 285

Mgr. Věra Korčáková
předsedkyně Novohradsko-Doublebsko, z.s.
starostka@tsviny.cz
+420 602 551 654
www.novohradsko-doudlebsko.cz

TURISTICKÁ OBLAST PÍSECKO-BLATENSKO

Martin Slavík 
produktový manažer
slavik@piseckem.cz 
+420 737 506 950

Michal Jánský
jednatel Píseckem, s.r.o.
info@piseckem.cz
+420 602 467 969
www.piseckem.cz

TURISTICKÁ OBLAST PODKLETÍ

Bc. Lucie Klimendová
produktový manažer
podkleti@gmail.com
+420 608 520 935

Mgr. Daša Bastlová, Ph.D.
předsedkyně Jihočeský venkov, z.s
dasa.bastlova@gmail.com
+420 605 288 953
www.jihoceskyvenkov.cz

TURISTICKÁ OBLAST PRÁCHEŇSKO

Ing. Tereza Procházková 
produktový manažer
prochazkova@prachensko.eu
+420 604 900 985

PhDr. Ivana Říhová
předsedkyně DS Prácheňsko, z.s.
ivana.rihova@muzeum-st.cz
+420 603 161 867
www.prachensko.eu

TURISTICKÁ OBLAST ŠUMAVSKO

Ing. Marie Korousová 
produktový manažer
korousova@prosumavsko.cz
+420 720 023 760

Klára Sochorová
předsedkyně PRO Šumavsko, z.s.
sochorova@prosumavsko.cz
+420 602 379 093
www.sumavsko.cz

TURISTICKÁ OBLAST TOULAVA

Ing. Jan Sochor 
produktový manažer
info@toulava.cz
+420 775 012 001

Štěpánka Barešová
ředitelka Toulava, o.p.s.
baresova@toulava.cz
+420 604 585 087
www.toulava.cz

TURISTICKÁ OBLAST TŘEBOŇSKO

Barbora Bicková 
produktový manažer
info@regiontrebonsko.cz
+420 601 089 475

Mgr. Petr Werner
předseda TO Třeboňsko, z.s.
petr.werner@mesto-trebon.cz
+420 384 342 114
www.regiontrebonsko.cz