Kontakty

Turistické oblasti

Produktový manažer turistické oblasti Českobudějovicko – Hlubocko
Mgr. Tomáš Polanský 
polansky@cb-hl.cz
+420 720 959 505

Produktový manažer turistické oblasti Toulava
Ing. Jan Sochor 
jann.sochor@seznam.cz
+420 775 012 001

Produktový manažer turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko
Mgr. Michal Jarolímek 
info@novohradsko-doudlebsko.cz 
+420 776 296 285

Produktový manažer turistické oblasti PodKletí
Bc. Pavel Kortus 
pr.jihoceskyvenkov@gmail.com
+420 728 728 580

Produktová manažerka turistické oblasti Šumavsko
Ing. Marie Korousová
korousova@prosumavsko.cz
+420 720 023 760

Produktová manažerka turistické oblasti Lipensko
Mgr. et Mgr. Šárka Stoszková
sarka.stoszkova@tslipenska.cz
+420 725 372 630

Produktový manažer turistické oblasti Písecko – Blatensko
Martin Slavík
slavik@piseckem.cz 
+420 737 506 950

Produktová manažerka turistické oblasti Třeboňsko
Barbora Bicková
info@regiontrebonsko.cz
+420 601 089 475

Produktová manažerka turistické oblasti Česká Kanada
Mgr. Petra Vacková
info@ckanada.cz
+420 702 022 114