Kontakty

Zaměstnanci JCCR

Ing. Jaromír Polášek
ředitel
polasek@jccr.cz
+420 602 557 731

EKONOM - ROZPOČTÁŘ - PERSONALISTA

Zorka Marková
ekonom, rozpočtář, personalista
markova@jccr.cz
+420 702 253 559

SAMOSTATNÁ ODDĚLENÍ

Ing. Jana Píchová
marketingový pracovník
pichova@jccr.cz
+420 702 238 088

Ing. Michal Šindelíř
analytik
sindelir@jccr.cz
+420 702 237 387

Ing. Eva Borsányi 
hlavní projektový manažer
borsanyi@jccr.cz
+420 722 960 156

PRACOVNÍ SKUPINA PRO DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH

Ing. Andrea Maxová (Hanzalová)
vedoucí pracovní skupiny domácí cestovní ruch
maxova@jccr.cz
+420 601 328 906

Bc. Klára Kaštylová
projektový manažer - Památky žijí!
kastylova@jccr.cz 
+420 607 032 095

Ing. Marie Machalová
pracovník pro domácí CR
machalova@jccr.cz
+420 601 142 971

Hana Kabashi
pracovník pro domácí CR
kabashi@jccr.cz
+420 702 253 559

Mgr. Zuzana Hrušková 
mateřská - rodičovská dovolená

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZAHRANIČNÍ CESTOVNÍ RUCH - BLÍZKÉ TRHY

Bc. Ondřej Flemr
vedoucí pracovní skupiny zahraniční cestovní ruch - blízké trhy
flemr@jccr.cz
+420 727 889 979

Ing. Eva Borsányi 
pracovník pro blízké zahraniční trhy
borsanyi@jccr.cz
+420 722 960 156

Mgr. Pavla Drunecká 
projektový manažer - Kultura a příroda na zeleném pásu
drunecka@jccr.cz
+420 606 611 838

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZAHRANIČNÍ CESTOVNÍ RUCH - VZDÁLENÉ TRHY

Petra Machovcová
vedoucí pracovní skupiny zahraniční cestovní ruch - vzdálené trhy
machovcova@jccr.cz
+420 601 085 030

MgA. Josef Korda
pracovník pro vzdálené zahraniční trhy
korda@jccr.cz  
+420 725 503 100

Bc. Klára Kaštylová
pracovník pro vzdálené zahraniční trhy
kastylova@jccr.cz 
+420 607 032 095

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SAMOSTATNÉ PRODUKTY

Petra Machovcová
Travelcon
machovcova@jccr.cz
+420 601 085 030

Bc. Klára Kaštylová
Travelfest
kastylova@jccr.cz 
+420 607 032 095

Ing. Marie Machalová
Síť elektrokol
sitelektrokol@jccr.cz
+420 601 142 971

MgA. Josef Korda
pracovník pro jihočeskou Filmovou kancelář
korda@jccr.cz  
+420 725 503 100

KANCELÁŘ ŘEDITELE

Bc. Klára Wawreynová
vedoucí kanceláře ředitele
wawreynova@jccr.cz
+420 601 085 032

Jana Plojharová
hlavní účetní
plojharova@jccr.cz 

Hana Kabashi
finanční účetní
kabashi@jccr.cz
+420 702 253 559

Martina Hůlková
administrativní pracovník - pro účetnictví
hulkova@jccr.cz
+420 722 960 154

Petra Jelínková
administrativní pracovník - správa majetku a skladů
jelinkova@jccr.cz 
+420 725 428 645

Miroslav Ernest
sklad a autoprovoz
ernest@jccr.cz
+420 725 428 650

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Radek Dvořák
vedoucí TIC
dvorak@jccr.cz 
+420 728 547 595

Ing. Alena Šimková
referent TIC
infocentrum@jccr.cz
+420 728 547 585

Mgr. Jaroslava Janečková
referent TIC
infocentrum@jccr.cz
+420 728 547 585

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Monika Smetanová (Hienlová)
manažer pro regionální partnerství
smetanova@jccr.cz
+420 722 960 155