Značka jižní Čechy

Značka jižní Čechy

Corporate design je sofistikovaný systém vizuální prezentace, a proto je třeba přesně definovat a kodifikovat principy, na kterých je vybudován. Tyto principy jsou popsány v grafickém manuálu, který musíme vnímat jako závaznou normu.

Grafický manuál regionu jižní Čechy slouží jako zdroj informací, které jednoznačně a přesně vymezují způsob užívání značky v rámci jeho jednotného vizuálního stylu. Je souhrnem pravidel a předpisů pro reklamní agentury, dodavatele, partnery, ale i pro všechny zaměstnance, kteří mohou jakýmkoliv způsobem ovlivňovat vizuální prezentaci regionu. Důsledné dodržování těchto závazných předpisů a zásad zaručuje její prosazení a bezproblémové udržení.

Manuál má logickou a přehlednou strukturu a je členěn a graficky upraven tak, aby se v něm uživatel dokázal rychle orientovat. Tomu napomáhají i odkazy na stránky manuálu, kde je řešena související tématika. Popsaná pravidla jsou srozumitelně a jednoznačně formulována tak, aby se předešlo nejasnostem a aby jim porozuměl nejen zkušený grafik. Vytvořený systém vizuálního stylu je otevřený, což umožňuje aplikace stylu i na další prvky, které v manuálu nejsou definovány. Způsob provedení pak umožňuje aktualizaci nebo rozšíření doplněním či výměnou jednotlivých listů. Rozsah manuálu vychází z konkrétních potřeb regionu.