Značka jižní Čechy

Organizace cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj v roce 2015 připravil novou Koncepci rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015 - 2020, v rámci kterého mimo jiné také reaguje na nepodpořený zákon o cestovním ruchu, který měl v České republice aplikovat dlouhá léta fungující rakouský model a nastolit systém transparentní finanční podpory cestovního ruchu. Tento unikátní přístup k řešení, jak se s absencí zákona o cestovním ruchu vyrovnat, rozpoutává diskuse i v jiných krajích a v brzké době se velice pravděpodobně stane modelem pro fungování cestovního ruchu i v dalších regionech. Podporu vyjadřují i další organizace, kterými jsou například Asociace turistických regionů ČR nebo Asociace organizací cestovního ruchu, kterým jihočeská Koncepce posloužila jako podklad pro pracovní materiál předkládaný Ministerstvu pro místní rozvoj.

Koncepce předpokládá podporu minimálně osmi turistických oblastí, které budou od roku 2016 v Jihočeském kraji podporovány. Po prvních dvou kolech je tento předpoklad naplněn a dnes na území kraje pracuje osm destinačních managementů v těchto turistických oblastech: Toulava, Prácheňsko a Pošumaví, Šumavsko, PodKletí, Novohradsko-Doudlebsko, Českobudějovicko-Hlubocko, Lipensko a Písecko. Vzhledem k tomu, že region Jižních Čech skýtá vysoký potenciál cestovního ruchu jako celek, je snahou Jihočeského kraje pokrýt turistickými oblastmi celé své území. Podle analýzy současného stavu předpokládáme, že se postupně etabluje celkem 11 oblastí. Do konce roku 2016 ještě očekáváme, že procesem certifikace projdou ještě zbývající oblasti: Třeboňsko, Česká Kanada a Krumlovsko. Získání certifikátu turistickým oblastem otevírá dveře k personálně finanční podpoře z Jihočeského kraje, který pro první rok realizace Koncepce (2016) vyčlenil na finanční podporu činnosti destinačních společností částku 3 miliony korun a na podporu personální (tedy na podporu vzniku nových pracovních míst v destinacích) celkem 4 miliony korun.

Turistické oblasti vznikají přirozeně, zdola, na základě konsensu místních podnikatelů a obcí, s přihlédnutím na spádovost, historické a geografické vazby v území. V některých oblastech již destinační společnosti existovaly a proces certifikace byl rychlý, jinde je proces vzniku dlouhodobější, zejména z důvodu přípravy institucionalizace destinačního managementu a řádného územního vymezení turistické oblasti. Při jejich tvorbě je nutné dodržet pouze několik základních pravidel stanovených v Manuálu turistické oblasti, který definuje pojmy, roli destinačního managementu a vymezuje další podmínky týkající se například řízení destinační společnosti. 

Příprava Manuálu a dohled nad jeho naplňováním je v kompetenci Jihočeské centrály cestovního ruchu, a proto destinační společnosti podávají žádost o certifikaci pro svou turistickou oblast právě tam. Od nového modelu řízení cestovního ruchu si Jihočeská centrála cestovního ruchu slibuje celou řadu zlepšení, například efektivnější komunikaci a koordinaci aktivit cestovního ruchu v území, pevnější partnerství mezi subjekty cestovního ruchu a otevřenou spolupráci s veřejnou sférou, rovnocennou propagaci turistických cílů z celého Jihočeského kraje, komplexnější a atraktivnější nabídku produktů v destinaci Jižní Čechy,… a pochopitelně to vše s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a návštěvnosti destinace.