Značka jižní Čechy

Tématický rok

JIŽNÍ ČECHY OPRAVDOVÁ LÁSKA 2020

Rok 2020 svou tématikou volně navazuje na aktuální téma jižní Čechy Pohodové a představí téma jižní "Čechy Opravdová láska". Jižní Čechy jsou známé jako region s bohatou historií, unikátními památkami a malebnou přírodou nabízející jedinečné turistické příležitosti, tradiční jihočeskou kuchyni, celoroční atraktivní sportovní vyžití a moderní infrastrukturu.

Téma se v roce 2020 zaměří na vlídnou povahu jihočechů, opravdovost destinace bez umělých přikrášlení, realitu, která i když může zdát nekomfortní, tak patří k jihočeskému koloritu a svou jedinečností se stává oblíbenou. V dnešní době plné neomezených možností, jak vylepšit image, se zaměřujeme na reálný prožitek bez spoilerů, na upřímnost a vřelost. Srdečnost místních lidí, historické předávání tradičních umění po generace, poctivá řemesla, unikátní gastronomické speciality a jejich výroba, láska ke krajině, farmaření, rybolov a myslivost, osobní a trvalý vztah k místním památkám – i to vše vyjadřuje zdejší obyvatele a jejich lásku k jižním Čechám. Na základě jejich příkladu, vyprávění a osobní zkušenosti předáváme emoce, které jižní Čechy vyvolávají. Emoce, které si může odvézt každý návštěvník. Emoce, které jsou opravdové, zůstávají ve vzpomínkách a hřejí u srdce.

S důrazem na opravdovost se téma zaměří také na odkaz reformátorů mistra Jana Husa a Petra Chelčického, kteří mezi lid šířili nenásilí, sociální cítění, poznání vnitřní pravdy, trvání si na svém názoru, nepodřizování se autoritativní moci a většině. Při následování jejich odkazu „nenechat se přesvědčit a bojovat za svou pravdu, když úmysly jsou dobré a cíle šlechetné“, dát důraz na opravdovost rázu jižních Čech.

Téma Jižní Čechy opravdová láska si ponechává pohodu, která je součástí povědomí o jižních Čechách. Pohoda jako taková zůstává i v nadcházejícím roce jako důležitá součást zážitku. Zároveň ale tento zážitek bude obohacen o vřelou emoci, lásku, opravdovost a důvěru k regionu.

 

JIŽNÍ ČECHY POHODOVÉ 2017 - 2019

„Jižní Čechy pohodové“. To je název krajského projektu, který v návaznosti na předloňské „Jižní Čechy aktivní“, loňské „Jižní Čechy husitské“ a letošní „Jižní Čechy olympijské“, připravuje na příští rok v rámci podpory turismu v regionu Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).

„Po mimořádně dynamické, aktivně a sportovně laděné nabídce letošního roku, chceme návštěvníkům z domova i ze zahraničí znovu připomenout, že jižní Čechy jsou přes široké spektrum možností aktivního odpočinku především skutečným synonymem pro klid, pohodu a relaxaci,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Se základní strukturou projektu Jižní Čechy pohodové a s ním souvisejícími marketingovými aktivitami seznámili minulý týden zástupci JCCR odbornou veřejnost a podnikatele v Českých Budějovicích při příležitosti dvacátého ročníku výstavy Gastrofest.

Nosnými pilíři celého projektu je podle Poláška pět hlavních témat: Baroko, vyhlášené agenturou CzechTourism tématem roku 2017, gastronomie, aktivní pohoda, oddech a venkov. Nabídka programů pak bude zaměřena na celé spektrum návštěvníků. Od jednotlivců a párů, toužících objevovat nové lokality a zážitky, či jen hledajících klid a relaxaci, přes rodiny s dětmi, aktivní skupiny návštěvníků bažící po adrenalinu, milovníky přírody či památek až po seniory.

„Na nikoho nezapomínáme. Projekt sportovní a aktivní dovolené plynule navazuje na nabídku širokého spektra možností, které region skýtá pro všechny, kteří chtějí třeba jen lenošit a všemi silami odpočívat,“ dodal Polášek.

Manažer marketingu JCCR Ondřej Flemr v této souvislosti poznamenal, celý projekt je výrazně zaměřen také na propagaci jihočeského venkova. „Venkovu je přímo věnováno jedno z hlavních témat projektu, venkovská tématika však nechybí v žádném z hlavních okruhů připravované marketingové strategie,“ konstatoval Flemr.

Pět hlavních témat projektu Jižní Čechy pohodové:

„Jižní Čechy - perla nepravidelného tvaru“, to je především objevování památek a kulturní vyžití, oživení tématu baroka mimo jiné v návaznosti na selské baroko.

„Jezte a pijte v jižních Čechách“. Dobře se najíst je jeden z hlavních předpokladů pro pohodovou dovolenou a jihočeská kuchyně, poctivá, tradiční, založená na místních potravinách, má svůj základ právě na venkově. S tímto tématem pak úzce souvisí pivo, pivovary nově vznikající minipivovary či různé akce jako například slavnosti vína, pivní slavnosti, borůvkobraní, jahodobraní apod.

„Aktivní pohoda“. Tu nabízejí jižní Čechy v létě i v zimě včetně široké nabídky outdoorových aktivit.

„Jihočeský oddech“. Lenošit, nechat se opečovávat a hýčkat, jednoznačně patří k opravdové pohodě. A region nabízí širokou škálu pobytů, kde je o klienty postaráno se vším všudy - wellness a lázeňské pobyty, regenerační pobyty apod.

„Pohodový venkov“. To je odpočinek od života ve městě, agroturistika, vesnické slavnosti, řemesla a tradice.