Jihočeská centrála cestovního ruchu

Aktuality

Jižní Čechy - opravdová láska

Vložil(a) Jana Píchová 3. prosinec 2019

Do jižních Čech se dá lehce a natrvalo zamilovat. Skoro by se dalo říci, že: Kdo hledá opravdovou lásku, měl by vyrazit do jižních Čech. Kdo sem jednou zavítá, zpravidla se znovu vrací. Alespoň to naznačují statistiky turistické návštěvnosti regionu, které mají dlouhodobě rostoucí trend. S novým marketingovým tématem seznámili na nedávném setkání v rámci podzimního Gastrofestu v Českých Budějovicích odbornou veřejnost zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

„Pokud někdo řekne: Miluji jižní Čechy, nebo: Do jižních Čech jsem se zamiloval, určitě to není fráze ani klišé. Mít rád, či milovat region, místo, oblast, kde je mi dobře a kde se mi líbí, na které mám hezké vzpomínky a kam se rád vracím, je zcela normální. Proto jsme se rozhodli stávající úspěšné a prověřené marketingové téma Jižní Čechy Pohodové významově posunout od pohody až k opravdové lásce,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Statistiky a průzkumy totiž dokládají, že řada návštěvníků se do jižních Čech skutečně opakovaně vrací. A to jak turisté z různých částí České republiky, zejména Prahy a středních Čech, tak i cizinci. Například ve třetím čtvrtletí letošního roku činil počet přespání v regionu téměř 2,3 miliónu, což Jihočeský kraj zařadilo v četnosti noclehů na druhé místo za hlavní město Prahu.

Nové téma se stane součástí aktualizované koncepce JCCR v oblasti propagace, rozvoje a podpory příjezdového cestovního ruchu. Tu chce centrála podle Poláška řešit v horizontu let 2021 – 2030, tak aby byly časovány v souladu s koncepcí České republiky, která bude zpracována právě pro zmíněné období. „Budovat souběžnou kolej vedle hlavní trasy je nesmyslné a samozřejmě i ekonomicky nevýhodné,“ poznamenal Polášek.

Se zástupci turistických oblastí, měst a obcí, manažery destinačních managementů, hoteliéry a poskytovateli dalších služeb v regionu i za jeho hranicemi, se JCCR setkává již pravidelně. První podobné setkání, jehož cílem je informovat odbornou veřejnost o aktivitách, plánech a strategických záměrech JCCR se uskutečnilo v roce 2015. Od té doby se koná vždy na jaře a na podzim.

 „Tato setkání se ukázala jako nesmírně důležitý zdroj informací. Jednotlivé subjekty se zde detailně seznámí s projekty, akcemi či produkty, které mohou sloužit propagaci jejich vlastních aktivit. Mají rovněž příležitost navázat přímé kontakty se zástupci jednotlivých turistických oblastí, destinačních managementů i konkrétními produktovými manažery centrály, což následně usnadní vzájemnou komunikaci. Získají také podrobné informace, kde a jakým způsobem mohou našim prostřednictvím své služby nabízet a propagovat,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Jedním z klíčových témat listopadového setkání byla novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích platná od 1. ledna příštího roku. Novela, která má mimo jiné podporu Hospodářské komory ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR, slučuje ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským v jeden jediný, zpoplatňující krátkodobý pobyt, respektive přenocování, bez ohledu na místo a účel. Poplatek bude nyní moci zavést jakákoli obec, nejen lázeňská či v turistické oblasti, a to pro jakoukoli formu dočasného úplatného ubytování.

„Pro cestovní ruch je velmi dobrou zprávou, že České Budějovice a Český Krumlov již avizovali výběr ubytovacích poplatků, jejich postupný nárůst a záměr část takto získaných prostředků investovat do destinačních managementů jednotlivých turistických oblastí, tedy reinvestovat významný podíl těchto výnosů zpět do podpory a rozvoje turismu v jihočeském regionu,“ zdůraznil Polášek.

JCCR v současné době koordinuje a metodicky vede celkem deset turistických oblastí v regionu. Jsou jimi Turistické oblasti Lipensko, Novohradsko-Doudlebsko, Podkletí, Prácheňsko- Pošumaví, Písecko, Toulava, Třeboňsko, Českobudějovicko-Hlubocko, Česká Kanada a Šumavsko.