Projekty

Projekty

Projekt South Bohemia Convention Bureau

South Bohemia Convention Bureau  je součástí sítě Czech Convention Bureau. Na základě smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj spolu s jeho agenturou CzechTourism a Jihočeským krajem byla uzavřena spolupráce na propagaci a koordinaci tzv. MICE turistiky – kongresová a incentivní turistika. Jihočeský kraj pověřil zastupováním v této věci JCCR. Tato oblast je jednou z nejperspektivnějších  rámci cestovního ruchu. Jde o aktivitu s vysokým ekonomickým potenciálem a přínosem.

JCCR získává od CzT roční příspěvek na aktivity zapojené do MICE. Aktivity jsou zaměřené do oblasti koordinace jednotlivých subjektů v kraji, prezentace a propagace této nabídky. Byly vydány tištěné a elektronické katalogy, vznikly spoty a řada prezentací, účastnili jsme se MICE veletrhů, seminářů a workshopů. Řadu z nich jsme napřímo realizovali.