Jihočeská centrála cestovního ruchu

Projekty

Kultura a příroda na zeleném pásu

Název projektu: Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole
Označení projektu: INTERREG Rakousko – Česká republika, dotační období 2014–2020
Manažer projektu JCCR: Mgr. Pavla Drunecká
Doba trvání projektu:

1. 6. 2016 - 30. 12. 2019

Vedoucí partner: Weinviertel Tourismus GmbH
Partneři projektu: Destination Waldviertel GmbH, Jihomoravský kraj, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava z.s.p.o., Nadace Partnerství, Vysočina Tourism příspěvková organizace, Jihočeská centrála cestovního ruchu
Klíčová slova projektu: cyklotrasa Eurovelo 13, přírodní a kulturní dědictví na Evropském zeleném pásu
Web: www.ev13.eu/cs/
Facebook:  
YouTube:  

   

Cíl projektu: zvýšení povědomí o cyklostezce Eurovelo 13 a o přírodním a kulturním dědictví rozléhajícím se na Evropském zeleném pásu podél Železné opony, a to jak mezi cyklistickou, tak i širokou veřejností.

Aktivity Projektu

  • Získání dat ohledně návštěvnosti cyklostezky Eurovelo 13

Na základě zakoupení a instalování sčítacích zařízení, uzpůsobených pro potřeby cykloturistického sběru dat, bude zahájeno sbírání údajů o návštěvnosti, a to v průběhu samotného projektu i po jeho ukončení. Průběžný sběr umožní sledování podrobných dat a tím i dopad marketingových aktivit projektu v jeho průběhu i po jeho skončení.

  • Propagační materiály a propagační lokální cykloakce

Pro efektivní a vhodně cílenou propagační a marketingovou kampaň budou vytvořeny tištěné materiály. Jedná se o přeshraniční cykloturistické mapy zasahující jak českou část cyklostezky, tak rakouskou část území, a to v českém a německém jazyce, o tištěného průvodce (brožury) česky a německy a dále o mapy navazujících okruhů, které upozorňují návštěvníky na jak kulturní, tak přírodní zajímavosti v okolí cyklostezky atd. Jako další vhodná forma propagace budou vyrobeny tematicky zaměřené propagační předměty jako např. lékárničky na kolo, nářadí na kolo, sada světel na kolo, láhev na kolo, hustilka na kolo, taška do rámu na kolo a podobně. K propagaci stezky bude zhotovena videoprodukce trasy, která bude zveřejněna na webových stránkách cyklostezky a prezentována na domácích i zahraničních veletrzích zaměřených jak na cykloturistickou, tak i na širokou veřejnost. Projekt bude taktéž představen na lokálních cykloturistických akcích daných regionů. Za účelem společné prezentace trasy EV 13, příběhů a přírodního a kulturního bohatství podél Zeleného pásu bude vytvořena webová aplikace (www.ev13.eu) v českém, německém a anglickém jazyce.

  • Marketing projektu

Na počátku realizace uspořádá Lead Partner Weinviertel Destination GmbH studijní cestu podél cyklostezky Vennbahn / na území Německa, Belgie a Lucemburska/, k představení a získání informací o tzv. Storytellingu. Tato marketingově neotřelá metoda bude využita i na informačních tabulích podél cyklostezky Eurovelo 13 na obou stranách česko-rakouské hranice. Pro seznámení zástupců medií i subjektů a odborníků činných v oblasti cestovního ruchu budou uspořádány press/famtripy. Pro širokou veřejnost budou uspořádány lokální eventy s odbornou diskuzí v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Velkou mediální kampaní bude představení cyklostezky v rámci oblíbeného a hojně sledovaného pořadu České televize: Toulavá kamera.

  • Zlepšení infrastruktury

Na trase cyklostezky vedoucí po území jižních Čech bude instalováno 9 ks informačních tabulí s příběhy vztahujícími se k historii, lidem a zajímavostem daného okolí. Zároveň bude vyrobeno a umístěno 6 ks odpočívek.

  • Rozpočet projektu:

Celkové výdaje projektu – jihočeská část: 6 009 489,72Kč

Výše dotace z dotačního titulu EU: 5 108 066,26 Kč   tj. 85 %

Výše dotace ze státního rozpočtu: 300 474,48 Kč       tj.  5 % 

Výše spolufinancování (JčK): 600 948,98 Kč               tj. 10 %