Jihočeská centrála cestovního ruchu

Projekty

Kultura mezi Dunajem a Vltavou - konference

Název projektu:

Kultura mezi Dunajem a Vltavou - konference
Označení projektu: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020
Manažer projektu JCCR: Ing. Eva Borsányi, MgA. Josef Korda
Doba trvání projektu: 1. 2. 2022 - 30. 9. 2022
Vedoucí partner: Jihočeská centrála cestovního ruchu
Partneři projektu: Tourismusverband Linz
Klíčová slova projektu: kreativní průmysl, sdílení dobré praxe, přeshraniční kulturní oblast, podpora kulturní dovolené v Linci a v jižních Čechách, kulturní nabídka Horního Rakouska a Jihočeského kraje

 

Projekt navazuje na předchozí spolupráci Jihočeské centrály cestovního ruchu a Tourismusverband Linz a zaměřuje se zejména na zlepšení spolupráce v oblasti kreativních průmyslů mezi jihočeskými a hornorakouskými kulturními subjekty. Projekt sestával z přeshraniční Konference o spolupráci Jihočeského kraje a Horního Rakouska (duben 2022, České Budějovice) a z Kulatého stolu (září 2022, Linec). Obě aktivity byly setkáním vybraných zástupců zejména kulturních subjektů jak českých, tak rakouských. Tématem českobudějovické konference byla  kultura na obou stranách hranice,  Evropské hlavní město kultury a  spolupráce dalších partnerských subjektů a regionů v oblasti přírodního a kulturního dědictví. Kulatý stůl byl moderován paní Sylvií Amann. Mezi účastníky byli mimo jiné zástupci Tourismusverband Linz (partner projektu), Jihočeského kraje, Amt der OÖ Landesregierung, Budějovice 2028, Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Jihočeské komorní filharmonie či Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.