Projekty

Památky žijí

Název projektu: Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel  ATCZ31

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu.

Podrobnější informace

Většina programového území INTERREG V A Rakousko-ČR leží ve venkovském příhraničí států Rakouská republika a Česká republika, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. V takovém venkovském území existují především drobně strukturovaná tradiční hospodářská odvětví, jakými jsou např. cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, rybářství, zpracování potravin, drobná řemesla apod. Odchod obyvatel z regionu vede částečně k horší infrastruktuře a dostupnosti služeb. Cenné kulturní dědictví památek regionu realizace projektu nabízí šanci pro rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví. Toto má zlepšit celkový obraz regionu, přitáhnout návštěvníky k atraktivním cílům obou zemí a s pomocí jednotlivých již známých výletních TOP-cílů zvýšit jejich počet a rozptýlit je k méně známým cílům.

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu. Vytvořením přeshraničních tematických stezek (1-vícedenních) např. od hradu k hradu (možná témata: zámecké kuchyně, hradní zahrady, kulturní stezka, atd.) budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Tyto stezky povedou k většímu množství delších návštěv a přenocování.

K hlavním výstupům projektu patří: analýza a vyhodnocení současné kulturní nabídky, vývoj nových produktů ve formě tematických stezek s příslušným zapojením příběhů, všechna marketingová a komunikační opatření (např. akce, školení, workshopy) i digitální navigační systém. Hosté se nejen dozví informace, ale budou doprovázeni mnohem více celkovým zážitkem z moderních komunikačních médií. Na straně nabídky budou provozovatelé památek profitovat z šetření, průzkumu návštěvnosti, tematických stezek jako celkové turistické nabídky, navigačních a komunikačních opatření a marketingu.

Společné hlavní aktivity projektových partnerů jsou analýza, vývoj produktů, školení a komunikace nových turistických nabídek. Tím budou spojeny zdroje a budou efektivně využity pro společné trhy. Obě země budou také profitovat ze vzájemné výměny zkušeností. Hosté z toho vytěží přitažlivou přeshraniční nabídku.

Datum zahájení a ukončení projektu: 01.10.2016 – 31.12.2019

Partneři projektu:

Jihočeská Silva Nortica (Lead Partner), Národní památkový ústav, Destination Waldviertel GmbH, Vysočina Tourism, Mühlviertel Marken GmbH (strategický partner)

Celkové výdaje projektu – jihočeská část: 295 091,76 €

Výše dotace z dotačního titulu EU: 250 828,20 €    tj. 85%

Výše dotace ze státního rozpočtu: 14 754,58 €       tj. 5%

Výše spolufinancování (JčK): 29 509,19 €               tj. 10%

Projektová manažerka: Alice Brüntrup