Jihočeská centrála cestovního ruchu

Projekty

Kultura spojuje přes hranice

Název projektu: Kultura spojuje přes hranice - dovolená s kulturou v Linci a v Jihočeském kraji
Označení projektu: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020
Manažer projektu JCCR: MgA. Josef Korda
Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 - 30. 9. 2019 (31. 12. 2019)
Vedoucí partner: Tourismusverband Linz
Partneři projektu: Jihočeská centrála cestovního ruchu
Klíčová slova projektu: přeshraniční kulturní oblast, podpora kulturní dovolené v Linci a v jižních Čechách, kulturní nabídka divadel a orchestrů
Web:  
Facebook:  
YouTube:  

Dovolená s kulturou v Linci a v Jihočeském kraji

Kultur verbindet grenzüberschreitend - Kultururlaub in Linz und Südböhmen

Region jižní Čechy, zejména města České Budějovice a Český Krumlov, a hlavní město evropské kultury Linec disponují širokou nabídkou kulturních akcí. Cílem projektu je vytvořit nabídku pro turisty, kteří se zajímají o kulturu. Hosté z Lince tak navštíví Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii v Českých Budějovicích a divadlo v Českém Krumlově a naopak čeští hosté zavítají do divadel v Horním Rakousku a v Linci. V rámci propojení prostřednictvím tohoto projektu se realizuje společný marketing, výměna zkušeností a společná reklama.