Projekty

Kultura spojuje přes hranice

Dovolená s kulturou v Linci a v Jihočeském kraji

Kultur verbindet grenzüberschreitend - Kultururlaub in Linz und Südböhmen

Region jižní Čechy, zejména města České Budějovice a Český Krumlov, a hlavní město evropské kultury Linec mají širokou nabídku kulturních akcích. Projekt vytvoří nabídku pro turisty, kteří se zajímají o kulturu. Hosté z Lince tak navštíví Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii v Českých Budějovicích a divadlo v Českém Krumlově a naopak čeští hosté navštíví divadla v Horním Rakousku a v Linci. V rámci propojení prostřednictvím tohoto projektu se realizuje společný marketing, výměna zkušeností a společná reklama.