Jihočeská centrála cestovního ruchu

Projekty

Dokončené projekty

Projekt Jižní Čechy – Rakousko  Bez hranic – společná turistická opatření Jižní Čechy – Horní Rakousko 2011-2014

Program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

Leadpartner  Hornorakouská centrála cestovního ruchu (Oberösterreich Tourismus)

Partner: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Doba realizace: 4/2011 – 4/2014, podána žádost o prodloužení projektu do 31.12.2014

Celkové výdaje projektu – česká část: 250.000 EUR

Dotace ERDF: 85%

Státní rozpočet: 5%

Příspěvek JčK: 10%

Aktivity projektu:

 • Celoroční mediální kampaň v elektronických médiích (TV, rozhlas, internet) v Horním Rakousku a v Čechách  se společným logem a motem „Bez hranic“,  zaměřená na vybranou cílovou skupinu projektu.
 • Celoroční mediální kampaň v tištěných médiích v Horním Rakousku a v Čechách se společným logem a motem „Bez hranic“ , zaměřená na vybranou cílovou skupinu projektu
 • Informační brožury s přeshraničním obsahem produktově zaměřené (rodiny s dětmi, zážitková tutistika
 • E-Tourism – rozvoj turistických internetových portálů s důrazem na využití aktuálních softwarových technologií
 • Interaktivní prezentace v zahraničí (zahraniční zastoupení, veletrhy apod. v Rakousku)
 • Přeshraniční motivační cesty se zaměřením na zážitkovou turistiku (press a fam tripy)
 • Studijní cesta / exkurze  pro české zástupce a pracovníky poskytovatelů turistických služeb k turistickým podnikům, pořadatelům zájezdů, turistickým organizacím, aby bylo možno získat poznatky z prověřených stránek aktivního a zážitkového cestovního ruchu v Horním Rakousku.

Bez hranic – společná turistická opatření Jižní Čechy – Východní Bavorsko

Program Cíl 3 Česká republika  – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Leadpartner: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Partner: Tourismusverband Ostbayern

Doba realizace: 1/2011 – 12/2014

Celkové výdaje projektu – česká část: 150.000 EUR

Dotace ERDF: 85%

Státní rozpočet: 5%

Příspěvek JčK: 10%

Aktivity projektu:

 • Celoroční mediální kampaň v elektronických médiích (TV, rozhlas, internet) v Bavorsku a v Čechách  se společným logem a motem „Bez hranic“,  zaměřená na vybranou cílovou skupinu projektu.
 • Celoroční mediální kampaň v tištěných médiích v Bavorsku a v Čechách se společným logem a motem „Bez hranic“ , zaměřená na vybranou cílovou skupinu projektu
 • Informační brožury s přeshraničním obsahem produktově zaměřené (rodiny s dětmi, zážitková tutistika)
 • E-Tourism – rozvoj turistických internetových portálů s důrazem na využití aktuálních softwarových technologií
 • Interaktivní prezentace v zahraničí (zahraniční zastoupení, veletrhy apod.)
 • Přeshraniční motivační cesty se zaměřením na zážitkovou turistiku (press a fam tripy)

Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel

Popis projektu: Cílem projektu byla podpora příjezdového cestovního ruchu zahraničních turistů z předem vybraných cílových zemí/regionů prostřednictvím základních marketingových nástrojů využívaných v oblasti cestovního ruchu a propagace destinace. V rámci projektu byly vydány nové, popř. aktualizovány stávající tištěné propagační materiály v jazykových mutacích, rozšiřován a aktualizován Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje především pro zahraniční klientelu. Hlavní aktivitou projektu byla mediální kampaň prostřednictvím tisku, rozhlasových příp. televizních médií ve vybraných cílových regionech.

Financováno z programu: Program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

Partneři: Oberösterreich Tourismus, Destination Waldviertel

Doba realizace: 7/2008 – 12/2010

Celkové výdaje projektu – česká část: 422.028 EUR (10.339.686 Kč)

Podepsán Dodatek ke smlouvě o poskytnutí prostředků ERDF, tak že hlavním příjemcem projektu byla Jihočeská centrála cestovního ruchu p.o.

JCCR p.o. zrealizovala tyto aktivity v rámci projektu:

 • Rozvoj turistických internetových portálů – aktualizace záznamů + překlady dat v rámci ISCR
 • Tištěné propagační materiály – skládačka leták (25.000 ks)
 • Brožura image A4 (20.000 ks)
 • Press/fam tripy (3 x )
 • Dokončení a vyúčtování projektu

Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Východní Bavorsko:

Popis projektu: tento projekt kopíroval aktivity projektu Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy – Horní Rakousko – Waldviertel.

Financováno z programu: Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Partner: Tourismusverband Ostbayern

Doba realizace: 03/2008 – 06/2010

Celkové výdaje projektu – česká část: 255.102 EUR (6.249.999 Kč)

Realizovala  Jihočeská centrála cestovního ruchu z.s.p.o. v likvidaci pomocí pracovníků JCCR p.o. Práva a povinnosti v době udržitelnosti projektu převzala JCCR p.o..

JCCR p.o. zrealizovala tyto aktivity v rámci projektu:

 • Vydány letáky – typ skládačka (zaměření podle regionů: 15.000 ks) v české a německé jazykové mutaci
 • Vydány brožury image A4 (produktové zaměření: 10.000 ks) v české a německé jazykové mutaci
 • Dokončení a vyúčtování projektu

Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska:

Popis projektu: zmapovat veškeré možnosti zapojených regionů v oblasti atraktivit vhodných pro děti a mládež, ty následně zveřejněny jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Navíc vydány didaktické materiály, prostřednictvím kterých budou propojeny znalosti získané během výuky s poznatky získanými během výletů.

Financováno z programu: Program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

Partneři: Destination Waldviertel, Regionální sdružení Šumava, Tourismusverband Mühlviertler Kernland

Doba realizace: 1/2010 – 12/2011

Celkové výdaje projektu – česká část: 100.454 EUR (2.360.669 Kč)

Na CRR oznámena změna právní formy JCCR.  Podepsána Smlouva o  poskytnutí prostředků z ERDF s JCCR p.o.

Výstupy projektu:

1. Tištěný průvodce s mapou:

 • Společný výstup JCCR + RSŠ
 • JCCR vydala 3000 ks ČJ verze, 3000 ks NJ verze
 • Stejný počet ks včetně jazykových mutací i RSŠ

2. Didaktické materiály:

 • Ve spolupráci s NPÚ vzniklo 30 druhů didaktických listů od NPÚ
 • Projekt RSŠ: dalších 30 druhů didaktických listů ve spolupráci s NPÚ a NP Šumava
 • Tři kategorie didaktických listů: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
 • Vznikly společné soubory didaktických materiálů v celkovém počtu: 1000 ks ZŠ I.stupeň, 1000 ks II. Stupeň, 500 ks SŠ
 • Ostatní listy dostupné volně

3. DVD

 • Společný výstup JCCR + RSŠ
 • JCCR vydalo 3000 ks DVD
 • Stejný počet i RSŠ
 • Obsah DVD : 40 krátkých videí (20 míst za každého partnera) v české a německé jazykové mutaci,  na DVD uložen ke stáhnutí průvodce + všechny vytvořené didaktické materiály

4. Příprava  a realizace dvou motivačních cest pro pedagogické pracovníky do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska (8. 6. – 9. 6. 2011, 19. – 20. 10. 2011)

5.  Webová prezentace:

6. Distribuce výstupů projektu

7. Mediální prezentace projektu

Školní výlety do jžních Čech, Šumavy a Dolního Bavorska

Financováno z programu: Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Předkladatel: Regionální sdružení Šumava

Partneři: Jihočeská centrála cestovního ruchu, Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn

Doba realizace: 1/2010 – 12/2011

Celkové výdaje projektu – česká část: 112.025 EUR (2.632.588,- Kč)

Tento projet měl přímou vazbu na projekt Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního Rakouska, který realizovala JCCR, jednalo se o zrcadlové projekty, velice úzce propojené, které měly společnou realizaci a  některé výstupy (tiskoviny, DVD, atd), ale každý jiné dotčené území.

Prezentace partnerských měst v jižních Čechách a Horním Rakousku

Program Fond malých projektů / Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

Příjemce dotace: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Přeshraniční partner: Oberösterreich Tourismus

Celkové výdaje projektu:  schválené 7 059,00 €, skutečné 5 406,29 €

dotace ERDF 85,00% : schválené 6 000,00 €, po vyúčtování 4 595,35 €

Vlastní podíl žadatele  15,00%: 1 059,00 € / 810,94 €

Obsahem projektu byla prezentace jihočeských měst a jejich partnerských měst v Horním Rakousku. V rámci realizace vznikla samostatná tištěná příloha „Partnerská města 1“ v počtu 18.000 tis. výtisků. V úvodu přílohy byla prezentace turistické nabídky destinace jižní Čechy a Horní Rakousko. Následně každé partnerské město představilo stručně svou historii, zajímavosti, aktuality, tipy na výlety včetně fotografií. 16.000 ks bylo využito jako příloha vybraného deníku DENÍK, který byl distribuován jako vklad regionálního vydání v jižních Čechách. Další část nákladu v počtu 2.000 ks byla dodána přímo Jihočeské centrále cestovního ruchu pro další propagaci zejména na výstavách a veletrzích cestovního ruchu. Dokumenty ke stažení zde

Prezentace partnerských měst v jižních Čechách a Dolním Rakousku

Program Fond malých projektů / Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

Příjemce dotace: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Přeshraniční partner: Kleinregion „Erlebnisregion“ Waldviertel Nord, Litschau

Celkové výdaje projektu:  schválené 7 059,00 €, skutečné 4 300,26 €

dotace ERDF 85,00% : schválené 6 000,00 €, po vyúčtování 3 655,22 €

Vlastní podíl žadatele  15,00%: 1 059,00 € /645,04 €        

Obsahem projektu byla prezentace jihočeských měst a jejich partnerských měst v Dolním Rakousku. V rámci realizace vznikla samostatná tištěná příloha „Partnerská města 2“ v počtu 20.000 tis. výtisků. V úvodu přílohy byla obecná prezentace turistické nabídky destinace jižní Čechy a Dolní Rakousko. Následně každé partnerské město představí stručně svou historii, zajímavosti, aktuality, tipy na výlety včetně fotografií. 16.000 ks bylo využito jako příloha vybraného deníku DENÍK, který byl distribuován jako vklad regionálního vydání v jižních Čechách. Další část nákladu v počtu 4.000 ks byla dodána přímo Jihočeské centrále cestovního ruchu pro další propagaci zejména na výstavách a veletrzích cestovního ruchu. Dokumenty ke stažení zde

Motivační cesta pro zástupce cestovních kanceláří a médií v rámci Rožmberského roku 2011

Grantový program  ROŽMBERSKÝ ROK 2011

Celkové náklady projektu v Kč: 119.816,-

Grant JčK v Kč:       82.090,- CZK , tj.  68,51 %

Vlastní podíl JCCR v Kč:        37.726,- CZK      , tj. 31,49 %

Jihočeská centrála cestovního ruchu podpořila medializaci projektu Rožmberský rok, uspořádáním dvoudenní motivační cesty pro 30 zástupců cestovních kanceláří a médií 22.-23.6.2011.  Motivační cesta zahrnovala návštěvu míst spojených s rodem Rožmberků a připomněla odkaz tohoto významného šlechtického rodu.  Výstupem z této motivační cesty je několik článků v tisku např. KAM po Česku, Krásy Česka, TTG apod. Na základě motivační cesty byl také realizován komerční zájezd společnosti CK Salve tour, která kopírovala program této cesty.  Záměrem motivační cesty bylo rozšíření turistické nabídky regionu jižní Čechy v návaznosti na podporu domácího cestovního ruchu.

Projekt Pohádky z jižních Čech aneb Vyprávění kapra Jakuba

GP JČK Podpora živé kultury

Celkové výdaje projektu: 58.000,- Kč

Grant JčK: 40.000,- Kč  (68,97%)

Vlastní podíl JCCR: 18.000,-  Kč (31,03%)

Aktivity: příprava a výroba pilotního animovaného dílu, dokončení říjen 2011

Listopad 2011: představení vytvořeného DVD na tiskové konferenci s médii, Jihočeský kraj.

Vytvoření tištěné vodácké mapy Vltavy

Grantový program Jčk 2012 Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“

Celkové výdaje projektu: 97.294,- Kč

Grant JčK: 77.835,20 Kč  (80%)

Vlastní podíl JCCR: 19.458,80 Kč (20%)

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit informovanost o nabídce  v rámci vodácké turistiky na Vltavě a zvýšit povědomí o projektu Žijeme v památkách. Specifickým cílem projektu byla marketingová podpora produktu vodáctví  na Vltavě. Všechny tyto cíle projektu byly beze zbytku naplněny neboť byla vytvořená tištěná vodácká mapa Vltavy, která kromě samotné mapy Vltavy informuje turisty o významných památkách podél toku řeky, o jezech, oficiálních kempech, půjčovnách, infocentrech včetně důležitých tel. čísel. Mapa je k dispozici turistům v infocentrech, kempech a půjčovnách podél toku řeky Vltavy (od Vyššího Brodu po České Budějovice) a je průběžně distribuována i na veletrzích cestovního ruchu.

Výstava vybraných fotografií pořízených v rámci projektu „Žijeme v památkách“

GP Podpora živé kultury 2012

Celkové výdaje projektu: 49.000,- Kč

Grant JčK: 34.300,- Kč  (70%)

Vlastní podíl JCCR: 14.700,-  Kč (30%)

Obsahem projektu byla příprava a realizace výstavy vybraných fotografií, které byly pořízeny v průběhu roku 2012 v rámci akcí realizovaných pod hlavičkou projektu Žijeme v památkách a které byly zaměřené zejména na prezentaci památek jako takových a akcí a slavností s nimi spojených. Vybrané fotografie pak byly vytištěny a nainstalovány do stojanů pro výstavu dokumentující akce projektu Žijeme v památkách v rámci veletrhu cestovního ruchu Kompas v Č. Budějovicích.

Projekt JETE/ČEZ 2011 – „Usmějme se na turisty“

Financování projektu: projekt finančně podpořila skupina ČEZ

Doba realizace: rok 2011

 • Proběhla tisková konference k představení projektu, květen 2011
 • Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, osvěta mezi podnikateli
 • Spolupráce s Asociací hotelů a restaurací
 • Byl vytvořen webový portál projektu, kde je možné registrovat či hodnotit registrované subjekty www.usmejmesenaturisty.cz
 • Vydáno několik tiskových zpráv k projektu
 • Výroba a umístění billboardů s významnými představiteli regionu
 • Projekt byl oceněn zvláštní cenou časopisu COT za přínos cestovnímu ruchu a byl ohodnocen v rámci prestižní soutěže Českých 100 nejlepších – kategorie Cestovní ruch a hotelnictví

Projekt JETE/ČEZ 2010: Jižní Čechy „Baby friendly region“

Financování projektu: projekt finančně podpořila skupina ČEZ

Doba realizace: rok 2010

Popis projektu: Projekt „Baby friendly region“ si klade za cíl podporovat cestovní ruch pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako přitažlivého turistického regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky. Průzkumem trhu a studií potřebnosti produktů a služeb zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a jeho propagaci, Jihočeská centrála cestovního ruchu zjistila absenci služeb a produktů cíleně zaměřeného na děti a rodiny s dětmi navštěvující jižní Čechy. Realizací projektu „Baby friendly region“- bude formou webového portálu, mediální kampaně a motivačního zapojení subjektů podnikajících v cestovním ruchu vytvořena ucelená a přehledná nabídka aktivit, služeb a produktů cestovního ruchu vhodných pro děti a rodiny s dětmi. Projektový záměr počítá s nabídkou produktů cestovního ruchu pro návštěvníky regionu a to přijíždějících na dovolenou, na víkendové pobyty, nebo na jednodenní výlety. Projekt bude zaměřen na cílovou skupinu děti a rodiče s dětmi ve věkové kategorii od 0 – do 18 let s rozdělením aktivit do šesti věkových skupin. Pro podporu mimosezónní návštěvnosti regionu bude věnována zvláštní pozornost cílovým skupinám rodiče s dětmi věkové kategorie 0-3 a 3-6, kteří nejsou vázáni povinnou školní docházkou a je tedy možné tuto skupinu motivovat k návštěvě regionu mimo hlavní turistickou sezónu, např. formou speciálních programových balíčků, slev na ubytování, vstupném apod. Další aktivitou podporující mimosezónní cestovní ruch bude nabídka školních výletů, lyžařských kurzů, letních táborů a tematických vzdělávacích pobytů pro děti školního věku. Aktivity projektu navazují na cíle uvedené v Akčním plánu rozvoje Jihočeského kraje, naplňují strateg.vize AP PRK, i nové Strategie cestovního ruchu www.babyfriendlyregion.cz