Projekty

Jižní Čechy hostem v Linci - kultura

 

Třídenní program složený z hudebních, tanečních a historicky-vzdělávacích aktivit se uskutečnil na několika lokalitách hornorakouského města Linec, zejména pak na hlavním náměstí v Linci. V průběhu tří dnů vystoupily soubory reprezentující jednotlivé oblasti jižních Čech, místní folklor, hudbu, tanec a kroje. V části Promenade byla umístěna středověká vesnice, kde jsme představili historickou hudbu a středověké pouliční umění. Náměstí Martin Luther Platz hostilo současné umění z metropole Jihočeského kraje.

Aktivity projektu:

1. Vystoupení na hlavním náměstí v Linci (Horní Rakousko) 
2. Výstava židovské památky a výstava Architektura včera a dnes 
3. Brožura k výstavě Architektura včera a dnes 
4. Prezentace Lince na území Jihočeského kraje

Podpořeno z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika v rámci projektu KPF-01-161 Jižní Čechy hostem v Linci - kultura