Jihočeská centrála cestovního ruchu

Aktuality

Na podporu cestovního ruchu Jihočeský kraj rozdělí v roce 2023 na dotacích 10 milionů.

Vložil(a) Jana Píchová 19. prosinec 2022

Pokračuje podpora karavanové turistiky. Dotace, o které je možné v rámci cestovního ruchu žádat od poloviny ledna, jsou rozděleny do čtyř opatření. Veškeré detailní informace jsou na www stránkách Jihočeského kraje.

„Nejen soukromí podnikatelé, ale také obce mohou žádat o finanční podporu kempingu a karavaningu, přesněji budování karavanových stání a jejich technologií, rekonstrukce a modernizace infrastruktury kempů“, přibližuje jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že kraj chce i nadále rozšiřovat svůj „skandinávský“ potenciál.

Finance je možné získat i v kapitole určené na propagaci či marketing. „Jedná se o vytvoření nových tematických produktů včetně tištěných materiálů a marketingových aktivit, v celém rozměru obsahujícím sociální sítě, PPC, tištěnou inzerci, klíčová slova, famtripy a presstripy, B2B setkání k těmto produktům“, vyjmenovává jednotlivé oblasti náměstek hejtmana František Talíř. „Patří sem také aktualizace stávajících produktů včetně tištěných materiálů a marketingových aktivit a marketingové aktivity dle aktuálního tematického roku.“

V další kapitole je možné získat podporu pro konkrétní projekty „v terénu“: Podle Petra Soukupa, ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu, se jedná zejména o vytváření, údržbu a správu informačních systémů, jako jsou informační tabule, navigační systémy apod. „Pozornost chceme věnovat doprovodné infrastruktuře přispívající k prodloužení turistické sezóny v průběhu celého roku. I nadále se zaměřujeme na vznik nových naučných stezek a obnovu stávajících tras“, říká Petr Soukup.

V dotacích bylo pamatováno také na budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit CR všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí, odpočívadla, nájezdové rampy, navigační systémy pro sluchově a zrakově postižené apod.).

Stále zajímavějším tématem je doprovodná infrastruktura v rámci venkovské turistiky, například vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách – např. zpracování vlny, související řemesla, zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod., či podpora regionálních značek.

Čtvrtá dotační linie je zaměřena pro oblastní destinační managementy certifikované JCCR.

Zahájení podávání žádostí je 17. ledna 2023, termín ukončení podávání žádostí je 31. ledna do 12 hodin.

Od roku 2023 budou všechny žádosti o dotaci v rámci těchto dotačních programů podávány pouze elektronicky včetně příloh a závěrečného vyúčtování. A to prostřednictvím systému Portál občana Jihočeského kraje.