Jihočeská centrála cestovního ruchu

Činnosti JCCR

Statistiky a analýzy

Kapacity a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení

Návštěvnost v jižních Čechách lze nejlépe sledovat na základě návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ). Zde se sledují především ukazatele jako počet hostů, počet přenocování a průměrná doba přenocování (nocí). Na základě těchto údajů lze odvozovat řada dalších ukazatelů, jako je např. intenzita a hustota cestovního ruchu. Data monitorují jak domácí, tak zahraniční příjezdový cestovní ruch (tzv. incoming). Zdroj dat: Český statistický úřad.

Návštěvnost HUZ 2021  - k 1. čtvrtletí 2021 (interaktivní verze nebo PDF)

Návštěvnost HUZ 2020 (interaktivní verze nebo PDF)

Návštěvnost HUZ 2019

Návštěvnost HUZ 2018

Kapacity HUZ 2019

Návštěvnost a kapacity turistických cílů v jižních Čechách

Návštěvnost turistických cílů - jedná se o projekt CzechTourism ve spolupráci s krajskými DMO (JCCR za Jihočeský kraj). Srovnávací analýzy vznikající na základě dat z návštěvností turistických cílů v jižních Čechách a cílem je sledování návštěvnosti významných turistických cílů. Sběr dat probíhá na úrovni turistických oblastí jižních Čech.

Návštěvnost turistických cílů 2019  

Návštěvnost turistických cílů 2018  

Kapacity turistických cílů v jižních Čechách se sledují v rámci tzv. "Ukazatelů nejvyšších priorit DMO". Sběr provádí samotné regionální DMO, které dodává podklady JCCR na krajské úrovni a agentuře CzechTourism na národní úrovni. 

Ukazatele nejvyšších priorit DMO 2019 - databáze turistických cílů v jižních Čechách

Ukazatele nejvyšších priorit DMO 2018 - databáze turistických cílů v jižních Čechách

Návštěvnost na základě dat mobilních operátorů

Tato metoda využívá sběru a zpracování anonymizovaných geolokačních signalizačních dat mobilních operátorů. Jedná se o jednu z nejpřesnějších metod měření návštěvnosti (chybovost cca ±3%). Měření se zaměřuje na analýzu mobility osob v prostoru (rezidenti i zahraniční návštěvníci) a sleduje především počet návštěvníků a délku pobytu.

Analýza turistické návštěvnosti Jihočeského kraje 2018

Analýza turistické návštěvnosti řeky Vltavy 2018

Profil, spokojenost a výdaje návštěvníka v jižních Čechách

Metoda spočívající v terénním průzkumu formou dotazování prostřednictvím elektronických zařízení  - tabletů a počítačů (TAPI/CAPI).

Výsledky průzkumu profilování návštěvníků v jižních Čechách 2018

Výsledky průzkumu profilování návštěvníků v jižních Čechách 2017

Analýza EET tržeb 2017 - 2019

Kdy a za co lidé utrácejí? Jak se v jejich útratách projevují víkendy, svátky, dovolené, roční období a další okolnosti? To jsou velmi cenná marketingová data, která Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) využívá pro efektivní plánování podpory cestovního ruchu v regionu.

Analýza EET tržeb ke stažení v PDF

Behaviorální analýzy

V těchto analýzách je kladen důraz na emotivní stránku návštěvníka (podvědomé myšlení). Snahou je pochopit motivy a potřeby návštěvníka.

Brand audit značky Jižní Čechy

Kampaň Léto a Podzim jižní Čechy 2020

Kampaň vznikla jako reakce na ekonomicky postižený cestovní ruch v Jihočeském kraji v souvislosti pandemií Covid-19. Hlavním cílem bylo podpořit přenocování v HUZ Jihočeského kraje a návštěvnost krajem zřizovaných organizací v oblasti kultury a ostatních atraktivit. Na základě této kampaně vznikly 2 dotazníky, které byly zaslány návštěvníkům a ubytovatelům. Vyhodnocení těchto šetření můžete nalézt zde:

Průzkum s návštěvníky

Průzkum s ubytovacími zařízeními

Další analýzy JCCR

JCCR strategie udržitelnosti 2020-2023

Více analýz na národní i regionální úrovni můžete též nalézt v marketingovém informačním systému agentury CzechTourism (MIS)