Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jižní Čechy

Systém řízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Kompetence v oblasti organizace cestovního ruchu v Jihočeském kraji jsou rozděleny mezi Jihočeský kraj, Jihočeskou centrálu cestovního ruchu a oblastní organizace cestovního ruchu (obce, destinační managementy), ostatní zájmová sdružení a sdružení podnikatelů. 

Jihočeský kraj v roce 2015 připravil Koncepci rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015–2020, v rámci níž mimo jiné reaguje na nepodpořený zákon o cestovním ruchu, který měl v České republice aplikovat dlouhá léta fungující rakouský model a nastolit systém transparentní finanční podpory cestovního ruchu. Tento unikátní přístup k řešení, jak se s absencí zákona o cestovním ruchu vyrovnat, rozpoutává diskuse i v jiných krajích a v brzké době se velice pravděpodobně stane modelem pro fungování cestovního ruchu i v dalších regionech. Podporu vyjadřují i další organizace, jako jsou například Asociace turistických regionů ČR nebo Asociace organizací cestovního ruchu, kterým jihočeská Koncepce posloužila jako podklad pro pracovní materiál předkládaný Ministerstvu pro místní rozvoj.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015 - 2020 předpokládala podporu minimálně osmi turistických oblastí. Po prvních dvou kolech byl tento předpoklad naplněn a na území kraje pracovalo osm destinačním managementů. Vzhledem k tomu, že region Jižních Čech skýtá vysoký potenciál cestovního ruchu jako celek, bylo snahou Jihočeského kraje pokrýt turistickými oblastmi celé své území, což se v posledním roce téměř podařilo.

Organizace destinačního managementu je nyní rozdělena na 9 samostatných turistických oblastí, kterými je pokryté téměř celé území jižních Čech. Oblasti jsou řízeny managementem turistické oblasti ve spolupráci s místními organizacemi pro rozvoj cestovního ruchu. Turistickými oblasti jsou Budějovicko, Česká Kanada, Český Krumlov Region, Lipensko, Novohradsko-Doudlebsko, Písecko-Blatensko-Strakonicko-Vodňansko, Šumavsko, Toulava a Třeboňsko.